X

Enquire Now

 • UPL EUROPE LTD is zich ervan bewust dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens van het gebruik van onze website een belangrijke prioriteit is. Dat is de reden dat wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus nemen. Deze privacyverklaring schetst de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat alle informatie die u zou kunnen verstrekken, wordt behandeld met het respect en de veiligheid die het verdient.

 • Verzamelen van gegevens

  U kunt onze website gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken als voorwaarde voor het gebruik van onze website, behalve als dit nodig mocht zijn om u op uw verzoek een product of dienst te leveren. Uit verschillende veiligheidsoverwegingen bewaren wij uw gegevens op onze servers wanneer u onze website gebruikt. Deze gegevens omvatten mogelijk de naam van uw internetprovider, de website die u gebruikt heeft om onze website te bezoeken, de websites die u bezoekt vanaf onze website en uw IP-adres. Deze gegevens zouden kunnen leiden tot uw identificatie, maar daarvoor gebruiken wij deze gegevens niet. Wel kunnen wij de gegevens soms voor statistische doeleinden gebruiken, maar dan behouden wij de anonimiteit van elke individuele gebruiker, zodat een persoon niet kan worden geïdentificeerd. In gevallen waarin persoonlijke gegevens aan anderen worden verstrekt om u te voorzien van informatie over een van onze producten of diensten waarom u gevraagd heeft, of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven, gebruiken wij technische en organisatorische middelen die ervoor zorgen dat de toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging wordt nageleefd.

 • Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

  Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen als u deze aan ons verstrekt, via registratie, het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling van producten of diensten, vragen of verzoeken met betrekking tot te bestellen materialen en soortgelijke situaties waarbij u ervoor heeft gekozen ons de informatie te verstrekken. De database en de inhoud daarvan blijven bij het bedrijf en onze gegevensverwerkers of servers die namens ons optreden en waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld, MailChimp is een van onze gegevensverwerkers die gebruikt wordt voor het met toestemming verzamelen van persoonlijk gegevens (bijv. via aanmeldingsformulieren) en voor het bewaren van dergelijke gegevens (bijvoorbeeld binnen onze MailChimp-account) om e-mailmarketingcampagnes en online advertenties te verzenden. MailChimp verleent, samen met zijn subverwerkers essentiële diensten, zoals hulp om actief misbruik van informatie te voorkomen, die UPL Europe Ltd. ondersteunen.

  Uw persoonlijke gegevens zullen niet door ons of onze tussenpersonen worden doorgegeven voor gebruik in welke vorm dan ook door derden, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen of wettelijk daartoe verplicht zijn. Wij behouden de controle over en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Sommige van deze gegevens kunnen worden bewaard of verwerkt op computers die zich in andere rechtsgebieden bevinden, zoals de Verenigde Staten, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van het rechtsgebied waarin u woont. In dergelijke gevallen zullen wij er altijd voor zorgen dat er passende beschermingsmaatregelen zijn getroffen die van de gegevensverwerker in dat land verlangen dat deze gegevensverwerker beveiligingsmaatregelen hanteert die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die gelden in het land waarin u woont.

 • Doeleinden van gebruik

  De gegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij de wet anders bepaalt.

 • Recht op inzage en correctie

  U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens in te zien die in ons systeem worden bewaard en om deze aan te passen als u denkt dat deze verouderd of onjuist zijn. Neem gewoon via e-mail contact met ons op of schrijf naar ons bedrijfsadres. Beide staan hieronder vermeld.

 • Recht op herroeping

  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Mocht u geen e-mails meer van ons willen ontvangen of mocht u wensen dat alle persoonlijke informatie die wij mogelijk bewaren, wordt verwijderd, dan kunt u dit doen door via e-mail contact met ons op te nemen of door te schrijven naar ons bedrijfsadres. Beide staan hieronder vermeld.

 • Bewaren van gegevens

  Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als dat voor ons nodig is om een ​​door u gevraagde dienst te verlenen of waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij de wet anders bepaalt (bijvoorbeeld in verband met lopende geschillen).

 • Gebruik van cookies

  Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt zodat wij de efficiëntie van uw persoonlijke gebruik van de website kunnen verbeteren. Cookies zijn identificatiemiddelen die onze webserver naar uw computer kan versturen om tijdens de sessie de gebruikte computer te identificeren. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. Bovendien kunt u het opslaan van cookies deactiveren of uw browser aanpassen om u een mededeling te laten zien voordat de cookie op uw computer wordt opgeslagen.

 • Beveiliging

  UPL EUROPE LTD maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Alle persoonlijke gegevens die door u aan UPL EUROPE LTD worden verstrekt, worden tijdens de transmissie versleuteld om mogelijke misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend getoetst om ervoor te zorgen dat alle gegevens te allen tijde op een veilige en vertrouwelijke manier bewaard blijven.

 • Contactpersonen

  Neem bij eventuele problemen, vragen of suggesties die u mocht hebben contact op met de webmaster van UPL EUROPE LTD. De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt het af en toe nodig om onze privacyverklaring aan te passen. Daarom behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien wij dit noodzakelijk achten.

  E-mailadres contactpersoon: uplbenelux.info@uniphos.com

  of schrijf naar

  UPL EUROPE LTD

  The Centre, 1st Floor

  Birchwood Park

  Warrington

  Cheshire

  Verenigd Koninkrijk

  WA3 6YN