Asahi SL – sprawdzony element technologii produkcji buraka cukrowego | UPL
X

Enquire Now

Asahi SL – sprawdzony element technologii produkcji buraka cukrowego

Data: 29 Kwiecień 2020 | Autor: UPL

Tagi: NA

W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu wpływa bezpośrednio na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości. 

W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu wpływa bezpośrednio na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości. 

W tym roku niestety czynnikiem ograniczającym właściwy wzrost siewek buraków jest z pewnością susza. Oprócz niekorzystnych warunków pogodowych istotnym czynnikiem stresowym są herbicydy. Herbicydy są oczywiście niezbędnym elementem technologii uprawy buraka cukrowego, jednakże jak wiadomo szczególnie przy wysokich temperaturach mogą powodować uszkodzenia młodych roślin buraka w postaci osłabienia turgoru lub zahamowania wzrostu. Optymalnym sposobem zniwelowania stresu herbicydowego i wsparcia roślin w warunkach suszy jest zastosowanie Asahi SL. Biostymulator ten bazujący na związkach fenolowych jest znany i z korzyścią stosowany przez rolników od lat w celu łagodzenia skutków różnych warunków stresowych. Jest jedynym biostymulatorem na rynku zarejestrowanym w taki sam sposób jak środki ochrony roślin co daje gwarancję sprawdzonych i powtarzalnych efektów stosowania. 

Jak stosować Asahi SL w uprawie buraka cukrowego?

Podstawowym zaleceniem jest dwukrotne zastosowanie Asahi SL najlepiej w terminie 2 i 3 nalistnego zabiegu herbicydowego w dawce 0,6 l/ha. Na plantacjach w słabszej kondycji zaleca się wykonać trzy zabiegi, ostatni oprysk wykonując w terminie zabiegu fungicydowego lub nawożenia dolistnego. 

W praktyce rolniczej spotyka się również stosowanie Asahi SL w niższych dawkach tzn. 0,25-0,3 l/ha i dodawanie środka zarówno do zabiegów herbicydowych, fungicydów i nawożenia dolistnego. Zwykle łączna dawka nie przekracza 1,5-1,8 l/ha

Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Efekty potwierdzone latami doświadczeń 

W warunkach kontrolowanych Instytucie Przemysłu Cukrowniczego testowano jak zabiegi herbicydowe wpływają na przyrost biomasy siewek buraków. Rośliny po zastosowaniu herbicydów były zahamowane we wzroście. Masa siewek roślin kontrolnych (nie opryskiwanych herbicydami /pielonych ręcznie) była zawsze znacznie większa od roślin rosnących na poletkach, gdzie zwalczano chwasty chemicznie. Dwukrotne zastosowanie preparatu Asahi SL w dawce 0,6 l/ha nie tylko skutecznie chroni rośliny przed stresem herbicydowym, ale skutkuje do lepszego ich wzrostu i rozwoju niż w kontroli bez herbicydów.

Wspomaganie roślin preparatem Asahi SL, stosowanym łącznie z herbicydami ogranicza ich niekorzystny wpływ na rośliny buraka cukrowego i pobudza je do wzrostu. Siewki przybierają ciemno-zielone zabarwienie, szybko wytwarzają kolejne liście, szybciej zakrywają międzyrzędzia i stają się również dzięki temu mniej podatne na suszę. 

Doświadczenia ścisłe dotyczące włączenia Asahi SL do technologii uprawa cukrowego i wpływ u na plon były prowadzone przez 5 kolejnych sezonów w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego (2002-2006). W kolejnych latach 2008-2009 kontynuowano badania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i prywatnymi firmami upoważnionymi do wykonywania doświadczeń rejestracyjnych. Doświadczenia wdrożeniowe prowadzono natomiast we współpracy z cukrowniami. 

We wszystkich lokalizacjach testowano m.in. dwie wymienione kombinacje:

  • Standard (standardowe zabiegi ochrony w tym 3 zabiegi herbicydowe)
  • Standard + Asahi SL 2 × (w dawce 0,6 l/ha w terminie 2 i 3 zabiegu herbicydowego)  

Pozostałe zabiegi agrotechniczne prowadzono w ten sam sposób w obu kombinacjach  

Łagodzenie stresu i stymulacja wzrostu i rozwoju roślin we wczesnych etapach uprawy bezpośrednio przekłada się na wzrost plonu korzeni buraka cukrowego jak i poprawę jego jakości. Istotny przyrost plonu obserwowano zarówno w doświadczeniach ścisłych jak i wdrożeniowych. W przypadku wielu doświadczeń odnotowano też wzrost zawartości cukru co razem przekłada się na konkretne korzyści finansowe dla rolnika.  Po zastosowaniu Asahi SL wzrasta również plon cukru technologicznego co jest istotną korzyścią dla cukrowni. 

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego (2002-2006)  Wyniki doświadczeń ścisłych z lat 2008-2009


 

Wyniki doświadczeń wdrożeniowych – 2006Wysokie plony o dobrej jakości można uzyskać z plantacji, na których burakom zapewni się optymalne warunki od początku wegetacji. Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon.

Kalkulacja zysków

Zastosowanie Asahi SL przekłada się na konkretne korzyści finansoweStandard

Standard + Asahi SL (2 x 0,6 l/ha)

Plon [t/ha]
60,2

65,4

Wartość plonu [zł]
6892,9

7488,3

Koszt Asahi SL [zł]
0

126

Zysk [zł]
-
469,4

 

 W kalkulacji uwzględniono: 

  • średnie plony korzeni buraka cukrowego uzyskane w pięcioletnich doświadczeniach prowadzonych w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego 
  • średnią cenę Asahi SL na poziomie rolnika: 105 zł/litr
  • cenę skupu buraka cukrowego z kampanii 2019: 114,5 zł/tonę (przy polaryzacji 16%)


Asahi SL to znane od lat i sprawdzone rozwiązanie zapewniające konkretne i mierzalne korzyści producentem buraka cukrowego.

 

 

 

Udostępnij ten artykuł