Pixofarm | UPL
X

Enquire Now

Technologia cyfrowa odgrywa dziś ważną rolę zmieniając reguły rynkowe i pomagając w rozwiązywaniu wielu wyzwań w rolnictwie, w tym w walce ze zmianami klimatu, w zwalczaniu chorób upraw i w zwiększaniu produktywności gospodarstw rolnych. Opracowanie opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania Pixofarm, przeznaczonego do precyzyjnego monitorowania plonów jabłek, jest kolejnym krokiem w drodze inteligentnego i zrównoważonego rozwoju upraw jabłoni na świecie.

UPL and pixofarm video background

WSPÓŁPRACA MIĘDZY UPL LTD. I PIXOFARM

W ramach inicjatywy OpenAg (od „open agriculture” – otwarte rolnictwo) spółka UPL nawiązuje partnerstwo dotyczące przełomowej i nagradzanej aplikacji Pixofarm, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania sadami i do prognozowania plonów.

Ta wyjątkowa aplikacja, oddająca do dyspozycji plantatorów jabłek narzędzie do niezawodnej analityki sadów, pomaga efektywniej wykorzystywać zasoby i zapewnić najwyższy zysk z posiadanych sadów. Wspiera ona takie działania po stronie rolników, jak marketing, logistyka, pakowanie i magazynowanie. Jako partner cyfrowy w ramach inicjatywy OpenAg, spółka UPL zajmie się zwiększaniem penetracji rynkowej aplikacji Pixofarm i udostępnianiem jej sadownikom w wielu krajach.

"Pixofarm może być niedostępny w Twoim kraju"

Cyfrowe rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego zbioru i monitorowania owoców

Aplikacja Pixofarm, czyli wiarygodne rozwiązanie do monitorowania plonów i prognozowania danych, umożliwia producentom owoców na całym świecie optymalizację zbiorów, efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i najpełniejsze wykorzystanie możliwości posiadanych sadów. Aby zwiększyć produkcję i efektywnie planować i optymalizować swoje działania producenci jabłek potrzebują jedynie smartfona.

FR video image
pixofarm system image

Co Pixofarm może zrobić dla Państwa?

Dzięki dokładnemu algorytmowi predykcyjnemu, Pixofarm precyzyjnie monitoruje i wyświetla liczbę i wielkość owoców, tempo wzrostu, szacuje plony, analizuje rozkłady klas wielkości, prognozuje wielkość produkcji. To wszystko oszczędza czas i zasoby producenta owoców oraz obniża koszty. Aplikacja ta jest bezpieczna i łatwa w użyciu. Użytkownik musi podać na początku wstępne wymagane informacje na temat kwatery, a następnie zrobić telefonem komórkowym jej zdjęcia, aby uzyskać oszacowanie ogólnej liczby jabłek. Podczas robienia zdjęć, na jabłku należy umieścić naklejkę, która będzie punktem odniesienia dla aplikacji umożliwiającym wykonanie dobrego oszacowania. Alternatywnie, zamiast telefonu można podłączyć suwmiarkę z modułem Bluetooth i mierzyć wielkość jabłek za jej pomocą. Dzięki integracji danych aplikacja eliminuje niepewność i błędy z oszacowań plonów i zapewnia wiarygodne wyniki nie wymagając przy tym inwestycji w specjalistyczny sprzęt.

Average size icon

Średnio rozmiar

48 mm

Daily growth rate icon

Dzienny przyrost

0.18 mm

Predicted size icon

Przewidywany rozmiar

69 mm

Yield estimation icon

Przewidywany plon

34.68 tons

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących Pixofarm, odpowiedzi na nie można szukać tu. Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ) została podzielona na kategorie tematyczne. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta lub wejdź na portal klienta UPL Ltd. OpenAG UConnect.

Pixofarm, to program, który pomaga producentom owoców w optymalizacji zbiorów. Pixofarm robi to, dostarczając wiarygodne dane do monitorowania plonów i sporządzania prognoz. Dane do analiz wykonywanych w programie zbiera się wykonując zdjęcia drzew i owoców. Dlatego do pracy programu nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt, a jedynie smartfon.

Naszym celem jest stworzenie najlepszego na świecie narzędzia do monitorowania i szacowania plonów owoców. Chcemy umożliwić producentom owoców na całym świecie zrównoważoną produkcję, maksymalne wykorzystanie posiadanych sadów i zwiększenie wydajności całego łańcucha produkcji.

Pixofarm dostarcza aktualnych informacji na temat wzrostu owoców w sadach, a także prognozuje informacje o ostatecznych wielkościach zbiorów. Nasz system robi to, analizując wykonywane przez hodowcę zdjęcia drzew i owoców i analizując główne zmienne na podstawie zdjęć i stanu kwatery.

W tym celu program Pixofarm wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, które dostarczają plantatorom owoców i organizacjom dokładne dane, umożliwiające podejmowanie bardziej świadomych decyzji i lepszą, strategiczną organizację działań przed zbiorami, w trakcie zbiorów i po nich.

Pixofarm, to austriacka spółka założona w Wiedniu w 2019 roku.

Pixofarm rozpoczęła działalność komercyjną w Europie w sezonie 2020 r. Obecnie firma ma klientów w ponad 15 krajach na 4 kontynentach i została wyróżniona wieloma międzynarodowymi nagrodami:

 • - Interpoma Startup Awards, Zwycięzca głównej nagrody, 2020
 • - Global Startup Awards, Najlepszy debiutant, 2020
 • - Startup Europe Smart Agrifood Summit, Najlepsze praktyczne rozwiązanie dla sektora rolno-spożywczego, 2020 r.

Tak, nasze rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika i pozwala na zdobywanie niezbędnych informacji bez większego wysiłku. Użytkownik musi tylko podać wstępne informacje o kwaterze, a następnie może od razu zacząć robić zdjęcia. Wyniki zostaną wyświetlone w aplikacji i na pulpicie nawigacyjnym gdy tylko telefon nawiąże połączenie z Internetem.

 • Wiarygodne wyniki (wysoka dokładność)
 • Łatwość użytkowania (brak konieczności inwestycji w sprzęt)
 • Kontrola (system wspomagania decyzji optymalizujący procesy i integrujący dane)

Obecnie program Pixofarm jest dostępny tylko w wersji dla jabłek. Od sezonu 2022 planujemy wprowadzenie obsługi innych owoców (np. cytrusów, gruszek, brzoskwiń).

Pulpit nawigacyjny online, to narzędzie przeznaczone do zarządzania danymi programu Pixofarm, w którym użytkownik może sprawdzić wyniki z wszystkich kwater. Jest on dostępny z dowolnego komputera posiadającego połączenie z internetem.

Pulpit nawigacyjny przedstawia wszystkie kwatery. Z jego poziomu można przeglądać, porównywać, scalać i eksportować powiązane dane.

Znajdują się na nim również narzędzia do zarządzanie użytkownikami.

„Kwatera”, to obszar produkcyjny, na którym rosną jabłonie tej samej odmiany i w podobnym wieku, na którym znajdują się systemy pomagające w uprawach i który poddawany jest różnym zabiegom.

Dane są własnością użytkownika i nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Pixofarm wykorzystuje dane do doskonalenia swojego algorytmu w formie danych zagregowanych. Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami:

Gromadzenie danych

 1. Utworzenie kwatery: Użytkownik tworzy kwaterę w aplikacji lub z pulpitu nawigacyjnego. Należy podać kilka wstępnych informacji:
  • rodzaj i odmiana owoców
  • rok założenia uprawy
  • wielkość kwatery w hektarach
  • łączną liczbę drzew na działce
  • data pełnego kwitnienia i spodziewana data zbioru z kwatery (może być aktualizowana na bieżąco przez cały sezon)
 2. Zbieranie danych: Użytkownik wchodzi na teren kwatery i otwiera aplikację, aby rozpocząć proces zbierania danych. Zliczanie owoców wykonywane jest na podstawie zdjęcia całego drzewa. Dane o wielkości owoców są zbierane poprzez robienie zdjęć owoców za pośrednictwem aplikacji lub przez pomiar średnicy jabłek za pomocą suwmiarki z modułem Bluetooth.
 3. Uzyskiwanie

  wyników: Po podłączeniu smartfona do Internetu dane zostaną poddane analizom, a ich wynik przekazany użytkownikowi. Użytkownik może sprawdzić wynik w aplikacji i na pulpicie online

Dane zbierane są za pośrednictwem aplikacji Pixofarm, to:

 • Wielkość owoców : Dane o wielkości owoców są zbierane przez wykonywanie zdjęć owoców smartfonem. Podczas robienia zdjęć na jabłku należy umieścić naklejkę będącą punktem odniesienia umożliwiającym wykonanie dokładnego pomiaru. Alternatywnie, zamiast telefonu można podłączyć suwmiarkę z modułem Bluetooth i mierzyć wielkość jabłek za jej pomocą.
 • Liczba owoców: Liczba owoców na drzewach jest określana na podstawie jednego zdjęcia drzewa wykonanego smartfonem. W tym przypadku nie są wymagane naklejki. Ważne jest, aby użytkownik wybrał drzewa reprezentatywne. Przy pierwszym drzewie w każdej rundzie pomiarów użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie rzeczywistej liczby owoców na tym drzewie (zliczanie ręczne) w celu kalibracji systemu.

Aby skalibrować system liczenia owoców do konkretnych warunków na Państwa działce, wymagane jest pełne samodzielne zliczenie owoców na pierwszym wybranym drzewie. System wykorzystuje te dane wejściowe, aby zrozumieć stosunek liczby owoców widocznych do ukrytych na zdjęciu. Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ ta kalibracja wpłynie na wszystkie dalsze obliczenia.

 • Wielkość i liczba owoców: W tych przypadkach Pixofarm nie przewiduje żadnego konkretnego protokołu, a użytkownik może zdefiniować własny, w zależności od swoich potrzeb. Użytkownik może na początku każdej rundy zbierania danych zdecydować, czy trzymać się protokołu z poprzedniej rundy, czy go zmienić.
 • Prognoza Aby opracować prognozę, algorytm Pixofarm wymaga około 100 zdjęć jabłek z kwatery i około 10 zdjęć drzew w każdej rundzie pomiarowej. W każdej rundzie pomiarowej owoce muszą być wybierane losowo z całej kwatery. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki prognozy, należy wykonać co najmniej 4 rundy pomiarowe w ciągu sezonu.
 • "Pomiar wielkości i liczenie owoców Typy Usług: Pixofarm nie określa minimalnych wymagań dla tych funkcji. Użytkownik może korzystać z nich kiedy chce i jak często chce."
 • Typ Usługa prognozowania: Aby uzyskać wiarygodne wyniki zgodnie z naszym protokołem, należy wykonać co najmniej 4 rundy pomiarowe w sezonie. Oczywiście można wykonać więcej pomiarów.
 • Zliczanie owoców: dane można zacząć wprowadzać, gdy tylko ludzkie owoce będą widoczne gołym okiem dla osoby stojącej około 2 metrów od drzewa.
 • Informacje dotyczące wielkości owoców i prognozy: dane można zacząć zbierać, gdy owoce osiągną wielkość około 25 mm (ok. 50 - 60 dni po pełnym kwitnieniu).
 • Nie, użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Pixofarm bez połączenia z Internetem w trakcie wykonywania pomiarów. Dopiero aby uzyskać wyniki, muszą zsynchronizować dane (połączyć się z siecią)

Nie, podczas robienia zdjęć owoce mogą pozostać na drzewach.

Wyniki analizy zostaną dostarczane po zakończeniu każdej rundy pomiarowej i będą wyświetlane w czasie rzeczywistym zarówno w aplikacji, jak i na pulpicie Pixofarm. Do uzyskania wyników wymagane jest połączenie z Internetem.

Technologia Pixofarm została opracowana tak, aby dokładność wynosiła około 95%. Aby osiągnąć najwyższy poziom dokładności, system wymaga prawidłowych i precyzyjnych danych wejściowych od użytkownika. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać prostych protokołów podczas wykonywania pomiarów, wyniki mogą nie być dokładne. Jesteśmy zawsze dostępni, aby pomóc użytkownikom w zrozumieniu, w jaki sposób najlepiej zbierać dane!

Narzędzia

 • Pixofarm nie wymaga żadnego konkretnego sprzętu, a jedynie smartfona z zainstalowaną aplikacją.
 • Do mierzenia wielkości owoców potrzebne są okrągłe niebieskie naklejki o średnicy około 15 mm będące punktem odniesienia. Można je zamówić w drukarni. Tu znajduje się link do sklepu internetowego.
 • Suwmiarka z modułem BT: Jeśli użytkownik chce używać suwmiarki z modułem Bluetooth jako narzędzia pomiarowego, to suwmiarka taka powinna być rozpoznawana przez smartfon jako klawiatura zewnętrzna i nie powinna wymagać żadnej specjalnej aplikacji do wykonania pomiaru. Tu znajduje się link do polecanego przez nas modelu.

Wszystkie smartfony dostępne obecnie na rynku spełniają minimalne wymagania umożliwiające wykonywanie

zdjęć, których potrzebujemy.

Uwaga: 5-letni smartfon, który z trudem obsługuje najpopularniejsze aplikacje (np. WhatsApp lub Facebook), będzie miał pewne problemy z obsługą aplikacji Pixofarmapp.

Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników ani urządzeń używanych w ramach jednego konta Pixofarm. Co więcej, ten sam użytkownik może być jednocześnie zalogowany do aplikacji Pixofarm na wielu urządzeniach.

Nie, naklejki można wykorzystać wielokrotnie i po zrobieniu zdjęcia należy je zdjąć z owoców.

Aplikacja Pixofarm jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem iOS, jak i Android. Pulpit nawigacyjny Pixofarm online dostępny jest w sieci www z dowolnej przeglądarki.

Ceny i pakiety

Pixofarm oferuje dwa główne pakiety:

 • Pakiet monitorowania (zliczanie + pomiar wielkości): dostarczane są tylko informacje z monitoringu, a mianowicie:

  • wielkość owoców
  • liczba owoców
  • dzienne tempo wzrostu
  • rozkład klas wielkości
  • historyczne i prognozowane dane pogodowe

Protokół może być modyfikowany przez użytkownika.

 • Pakiet prognoz: oprócz informacji z monitoringu dostarczane są również prognozy:

  • przewidywana średnica owocu.
  • wielkość produkcji
  • rozkład klas wielkości

Protokół próbkowania wymaga około 100 obrazów owoców na kwaterę i około 10 drzew na kwaterę.

 • Oba pakiety obejmują:

  • nieograniczoną liczba pomiarów
  • nieograniczoną liczbę użytkowników
  • dostęp do aplikacji mobilnej i pulpitu online

Gdy nowy użytkownik zarejestruje się w aplikacji, będzie mógł przetestować funkcję zliczania owoców na 10 drzewach. Można utworzyć tylko jedną kwaterę i okres próbny aplikacji jest ograniczony.

Pixofarm pobiera opłatę za hektar w formie rocznej subskrypcji, płatną z góry:

 • Pakiet monitoringu (zapewnienie informacji o status quo w zakresie wielkości i liczby owoców): 39,00 EUR / rok.
 • Pakiet prognoz (w tym szacowanie plonów): 59,00 EUR / rok.

Pobierz aplikację

Pixofarm logo