X

Enquire Now

 • Această pagină web www.upl-ltd.com/ro este administrată de către UPL Agricultural Solutions Romania SRL.

 • UPL nu oferă servicii nici unei persoane prin intermediul acestei pagini web. Accesul la orice informație prin intermediul acestei pagini web este oferit în baza regulii "așa cum este" și "cu toate defectele". Toate informațiile sau produsele disponibile prin intermediul acestei pagini web, și orice software disponibil pe acest site web, se bazează pe "cele mai bune eforturi".

  2.a. Clauză de asigurare: Sunteți de acord în mod expres cu termenii de utilizare ai acestui serviciu și pe proprie răspundere. Serviciul este livrat în baza "așa cum este" și "în funcție de disponibilitate". UPL declină în mod expres orice fel de garanții, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și non-infringement. UPL nu nu oferă nicio garanție că serviciile vă vor îndeplini cerințele, sau că serviciile nu vor fi întrerupte, actuale, securizate sau fără erori; UPL nu oferă nicio garanție legată de rezultatul ce va fi obținut prin servicii sau că defectele din software vor fi corectate. Înțelegeți și agreați că orice material sau /or date descărcate sau obținute prin folosirea acestui serviciu se va face la discreția și pe riscul dumneavoastră. Veți fi unic responsabil pentru orice daună asupra sistemului computerului sau a datelor în cazul în care descărcarea acestor materiale și/sau date rezultă în pierderea de informații. UPL nu oferă nicio garanție cu privire la bunurile sau serviciile achiziționate sau obținute prin intermediul serviciului sau orice tranzacții efectuate prin intermediul serviciului. Niciun sfat sau informație, fie orală sau scrisă, pe care o obțineți prin corespondența UPL sau prin intermediul serviciului, nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres în acest document. UPL nu oferă nicio garanție că orice servicii vor fi neîntrerupte, sigure, actualizate sau fără erori.

 • UPL nu garantează, în mod expres sau implicit, nici nu face declarații în legătură cu acest lucru, în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea, integralitatea, corectitudinea, funcționalitatea, performanța, continuitatea, actualitatea sau în alt mod, adecvarea pentru un anumit scop și/sau nerespectarea în ceea ce privește site-ul web și/sau conținutul disponibil pe acesta. De asemenea, orice informații sau date disponibile pe acest site pot conține inexactități și/sau erori tipografice. UPL nu garantează că site-ul sau funcțiile acestuia vor fi neîntrerupte sau fără erori sau defecte sau că astfel de informații vor satisface orice scop sau cerință intenționată a Utilizatorului.

 • Utilizatorul își asumă întregul risc în ceea ce privește utilizarea, rezultatele unei astfel de utilizări, în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea, performanța, exhaustivitatea, corectitudinea, funcționalitatea, performanța, continuitatea, actualitatea informațiilor, datele sau orice conținut disponibil pe site.

 • UPL declină orice responsabilitate, curentă sau viitoare, pentru orice eroare comisă sau omisiune comisă în ceea ce privește transmiterea unor astfel de date, informații sau materiale disponibile pe acest site.

 • Utilizatorul renunță la dreptul său la orice reclamație bazată pe efectele dăunătoare sau pe rezultatele oricărei depinderi asupra utilizatorului, de orice informații sau date disponibile pe acest site.

 • Orice persoană care accesează sau a accesat orice informații sau date de pe site-ul web recunoaște și este de acord că toate drepturile de proprietate, statutare sau de alt tip, în informațiile primite de o astfel de persoană vor rămâne proprietatea exclusivă a UPL. Orice reproducere, redistribuire sau transmitere, cu titlu oneros sau altfel, a oricăror astfel de informații conținute în site-ul web este strict interzisă și ar constitui o încălcare a legislației din România.

 • Răspunderea juridică directă sau indirectă a UPL nu este angajată pentru nicio pretențiile sau pierderile de orice natură, care decurg direct sau indirect din utilizarea sau aplicarea datelor sau materialelor accesate de pe acest site sau din accesul neautorizat la acest site sau în alt mod, indiferent de modul în care apar. Orice modificare sau modificare a acestei denegări de responsabilitate, care schimbă oricare dintre dispozițiile prevăzute în prezentul document, poate fi făcută la discreția exclusivă a UPL, fără notificare prealabilă.

  8.a. Modificarea termenilor de utilizare: UPL poate modifica termenii și condițiile serviciului pe care UPL vă va notifica modificările. UPL poate, la discreția sa, din când în când, să vă ofere o varietate de caracteristici și facilități pentru servicii. Cu toate acestea, UPL își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea acestor caracteristici și facilități pentru serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă.

 • Date de înregistrare: În considerare pentru serviciu, sunteți de acord să furnizați UPL adresa curentă, completă, și informații de înregistrare exacte ("datele de înregistrare"), așa cum se solicită să se facă de către serviciu și să mențină și să actualizeze aceste informații, după cum este cerut pentru a păstra la zi, complet și precis.

 • Utilizare personală & securitate: Confirmați că dreptul dvs. de a utiliza serviciul este personal pentru dvs. Sunteți de acord să nu revindeți sau să utilizați în mod comercial serviciul fără consimțământul expres al UPL. Sunteți complet responsabil pentru a menține confidențialitatea parolei și a contului. Veți fi pe deplin răspunzător pentru orice utilizare a contului dvs., inclusiv pentru orice utilizare neautorizată a contului dvs. de către orice terță parte.

 • Compensație: Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să păstrați o răspundere juridică nepericuloasă, angajații, directorii, ofițerii, agenții și succesorii acestora, și atribuie din și împotriva oricăror datorii, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariile avocatului, cauzate de sau care decurg din creanțe bazate pe utilizarea contului dvs., inclusiv orice cerere de calomnie, defăimare, încălcarea drepturilor la confidențialitate sau publicitate, pierderea serviciului de către alți abonați și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi.

 • UPL își rezervă dreptul, la propria discreție, de a rezilia accesul dumneavoastră la servicii și la serviciile conexe sau la orice parte a acestora în orice moment, fără notificare prealabilă.

  • Putem colecta următoarele informații personale identificabile despre dvs.:

  • - Nume

  • - Adresă de email

  • - Codul poștal

  • - Profilul demografic (ca vârsta, sexul, ocupația, educația și bunurile de folosință îndelungată deținute)

  • - Interese (cum ar fi știri, sport, călătorii și așa mai departe)

  • - Informații financiare (cum ar fi numerele de cont sau de card de credit)

  • - Opinii ale caracteristicilor de pe site-urile noastre

 • Aplicabilitate legală: În legătură cu orice acțiune în justiție sau procedură împotriva UPL într-o instanță judecătorească cu privire la orice chestiune legată sau legate de utilizarea sau accesul acestui site, o astfel de persoană care accesează acest site transmite în mod irevocabil jurisdicția exclusivă a instanțelor din România și renunță la orice obiecție față de o astfel de procedură pe motive de loc sau pe motiv că procedurile au fost introduse într-un forum inconvenient. Legea aplicabilă în cadrul acestor proceduri judiciare menționate anterior este legislația republicii România.

 • Notă privind mărcile comerciale: UPL, sunt toate mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii ale UPL. Toate drepturile care decurg din aceleași drepturi, statutare sau de altă natură, sunt în întregime garantate de UPL. Orice încălcare a celor de mai sus ar constitui o infracțiune în conformitate cu legile României și tratatele internaționale care reglementează același lucru.

 • Notă privind drepturile de autor: Cu excepția cazului în care se menționează altfel pe acest site, drepturile de autor în conținutul acestui site aparțin UPL. Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte a informațiilor de pe acest site, inclusiv text, grafică și cod HTML, nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă prin niciun mijloc fără consimțământul expres scris al UPL.

 • Mai mult, utilizatorul este de acord să nu utilizeze site-ul web pentru:

  • - Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau facerea disponibilă în alt mod orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, chinuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, invaziv al vieții private a altuia, plin de ură sau rasist, etnic sau inacceptabil în alt mod

  • - Să dăuneze minorilor în orice fel

  • - Impersonarea oricărei alte persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la, un oficial al UPL, un lider de forum, un ghid sau o gazdă, sau în mod fals de stat sau altfel incorect reprezentată afilierea sa cu o persoană sau entitate

  • - Nu se vor falsifica anteturile sau manipula în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul serviciului

  • - Încărcarea, publicarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau facerea disponibilă în alt mod orice conținut pe care nu aveți dreptul să îl faceți disponibil în temeiul niciunei legi sau în cadrul relațiilor contractuale sau fiduciare ( cum ar fi informații privilegiate, informații confidențiale și protejate, învățate sau divulgate ca parte a relațiilor de muncă sau în cadrul acordurilor de ne divulgare)

  • - Încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau facerea disponibilă în orice alt mod orice conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate („drepturi”) ale oricărei părți

  • - Încărcarea, publicarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau facerea disponibilă în alt mod orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, "junk mail," "spam," "chain letters," "scheme piramidale", sau orice altă formă de solicitare, cu excepția acelor zone (camerele de cumpărături) care sunt desemnate în acest scop (vă rugăm să citiți politica noastră completă de spam)

  • - Încărcarea, publicarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea sau facerea disponibilă orice material care conține viruși de software sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe destinate întreruperii, distrugerii sau limitării funcționalității oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicații

  • - Întreruperea fluxului normal al dialogului, determinarea un ecran să "deruleze" mai rapid decât alți Utilizatori ai serviciului sunt capabili să tasteze, sau să acționeze în alt mod care să afecteze negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în schimburi în timp real

  • - Interferarea cu sau perturbarea serviciului sau a serverelor sau a rețelelor conectate la serviciu, sau care nu se supun nici cerințelor, procedurilor, politicilor sau reglementărilor rețelelor conectate la serviciu

  • - Încălcarea intenționata sau neintenționata a oricărei legi locale, statale, naționale sau internaționale aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările promulgate de Comisia americană pentru valori mobiliare și burse, oricărei norme ale oricărei burse naționale sau de alt tip de titluri de valoare, inclusiv, fără limitare, bursa de valori din New York, bursa de valori americană sau NASDAQ, precum și orice reglementări care au forță juridică

  • - Să urmărească ("stalk") sau să hărțuiască

  • - Să colecteze sau să fure datele personale ale unui Utilizator

 • Recomandări speciale pentru utilizare internațională:

  Recunoscând natura globală a internetului, utilizatorul este de acord să respecte toate regulile locale privind conduita online și conținutul acceptabil. În mod specific, utilizatorul este de acord să respecte toate legile aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care locuiți.

 • Conținut transmis sau pus la dispoziție pentru a fi inclus în serviciu

 • UPL nu pretinde dreptul de proprietate asupra conținutului pe care utilizatorul îl trimite sau îl pune la dispoziție pentru a fi inclus în serviciu. Cu toate acestea, în ceea ce privește conținutul pe care utilizatorul îl trimite sau îl pune la dispoziție pentru a fi inclus în zonele accesibile publicului ale serviciului, utilizatorul acordă UPL la nivel mondial, drepturi de autor gratuite și ne exclusive ale licenței, după caz:

  În ceea ce privește conținutul, utilizatorul trimite sau pune la dispoziție pentru includere pe zone accesibile publicului ale grupurilor UPL, licența de utilizare, distribuire, reproducere, modificare, adaptare, să efectueze public și să afișeze public acest conținut pe serviciu numai în scopul furnizării și promovării grupului specific de UPL căruia i-a fost prezentat sau pus la dispoziție acest conținut. Această licență există numai atât timp cât alegeți să continuați să includeți un astfel de conținut în serviciu și se va termina în momentul în care eliminați sau UPL elimină acest conținut din serviciu.

 • Modificări ale serviciului

  UPL își rezervă dreptul, în orice moment și din când în când, de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciul sau conținutul de pe site-ul web (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Utilizatorul este de acord că răspunderea juridică directă a utilizatorului sau a unei terțe părți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciului nu va fi răspunzătoare pentru utilizatorul respectiv.

 • Reziliere

  • Utilizatorul este de acord că UPL poate, în anumite circumstanțe și fără notificare prealabilă, să rezilieze imediat respectivul cont UPL al utilizatorului, orice adresă de e-mail asociată și accesul la serviciu. Cauza acestei rezilieri trebuie să includă, dar nu să se limiteze la,

  • (a) încălcări ale acestor drepturi sau alte acorduri sau orientări încorporate;

  • (b) cererile depuse de autoritățile de aplicare a legii sau de alte agenții guvernamentale;

  • (c) o solicitare din partea dvs. (ștergeri de cont inițiate automat),

  • (d) sistarea sau modificarea materială a serviciului (sau a oricărei părți a acestuia);

  • (e) probleme sau chestiuni tehnice sau de securitate neprevăzute,

  • (f) perioade extinse de inactivitate

  • Rezilierea contului dumneavoastră UPL include:

  • (a) Eliminarea accesului la toate ofertele din cadrul serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la poștă UPL, grupuri, Messenger, chat, domenii, personale, licitații, panouri de mesaje, salutări, alerte și jocuri,

  • (b) Ștergerea parolei și a tuturor informațiilor, fișierelor și conținutului asociate cu sau în interiorul contului dumneavoastră (sau a oricărei părți a acestuia),

  • (c) În plus, sunteți de acord că toate încetările de activitate vor fi făcute la discreția UPL și că UPL nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de orice terț pentru orice încetare a contului, adresa de e-mail asociată sau accesul la serviciu.

  • Acești Termeni de utilizare constituie un acord legal între utilizator și UPL. Utilizatorul trebuie să accepte fără modificări toți termenii, condițiile și notificările conținute în acești Termeni de utilizare pentru a accesa și utiliza serviciile. Dacă utilizatorul nu acceptă acești Termeni de utilizare în întregime, utilizatorul nu poate accesa serviciul.

 • Modificarea acestor termeni de utilizare

  UPL poate dori să actualizeze sau să modifice termenii, condițiile și notificările pentru serviciile site-ului web menționat din când în când pentru a reflecta modificările serviciilor, modificări ale legilor care afectează serviciile sau din alte motive întemeiate pentru care UPL își rezervă dreptul de a efectua modificări și că utilizatorul este responsabil de revizuirea periodică a acestor Termeni, condiții și notificări. Accesul continuu la serviciile site-ului web sau utilizarea acestora după orice astfel de modificare va constitui consimțământul dvs. Pentru o astfel de modificare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, orice caracteristici noi care modifică sau îmbunătățesc serviciile site-ului web menționat vor fi supuse termenilor de utilizare, astfel cum au fost modificate din când în când.

 • Confidențialitate și Informații Personale

  Utilizatorul menționat trebuie să aibă un cont pe site-ul web menționat pentru a configura un cont, utilizatorul trebuie să furnizeze informații despre utilizator și să actualizeze aceste informații, după cum este necesar, pentru a-l menține la curent. UPL este de acord că va utiliza informațiile dvs. Personale numai în conformitate cu termenii contului respectivului utilizator.

  Utilizatorul menționat este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei de utilizator și a informațiilor despre cont. Mai mult, acestea sunt responsabile pentru toate activitățile care apar în contul de utilizator menționat și utilizatorul menționat este de acord să notifice imediat UPL cu privire la orice utilizare neautorizată a contului de utilizator menționat. UPL nu este responsabilă pentru nicio pierdere pe care utilizatorul respectiv o poate suporta ca urmare a oricărei persoane neautorizate care utilizează contul utilizatorului menționat sau parola utilizatorului.

 • Fără utilizare ilegală sau interzisă:

  Ca o condiție a utilizării site-ului web menționat, utilizatorul este de acord că nu va utiliza site-ul web menționat în niciun scop ilegal sau contrar acestor Termeni de utilizare. Utilizatorul nu poate utiliza site-ul web menționat în niciun fel care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta serviciile .net passport sau interfera cu utilizarea și plăcerea oricărei alte părți a acestora. Utilizatorul nu va încerca să obțină acces neautorizat la orice cont de site-ul web, sisteme de computere sau rețele asociate cu site-ul web menționat. Utilizatorul nu va obține sau încerca să obțină materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție sau furnizate în mod intenționat prin intermediul site-ului web menționat.