X

Enquire Now

 • Bu web sitesi, tr.uplonline.com UPL Europe Ltd. tarafından işletilmektedir.

 • UPL, herhangi bir kişiye bu web sitesi aracılığıyla herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Bu web sitesi üzerinden herhangi bir bilgiye erişim sadece “olduğu yerden, olduğu gibi temelinde” ve “garanti verilmeksizin” sağlanmaktadır. Web sitesinde yer alan veya web sitesi üzerinden sunulan tüm bilgiler veya ürünler ve web sitesinde kullanıma sunulan tüm yazılımlar “en iyi çaba ilkesine” tabidir.

  2.a. Garantilerin reddi: Hizmet kullanımından doğacak riskin sadece size ait olduğunu açıkça kabul edersiniz. Hizmet “olduğu gibi” ve “kullanılabilirlik durumuna göre” temeliyle sunulmaktadır. UPL, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmemeye dair zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder. UPL, hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya hizmetlerin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermez; aynı şekilde UPL, hizmet yoluyla elde edilebilecek sonuçlara ilişkin veya yazılımdaki kusurların düzeltileceği konusunda hiçbir garanti vermez. Hizmeti kullanarak herhangi bir materyali ve/veya veriyi indirmeniz veya başka bir şekilde elde etmenizin kendi takdirinize bağlı ve bundan doğacak riskin size ait olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu tür materyalleri ve/veya verileri indirmenizden kaynaklanan bilgisayar sistemlerinizdeki herhangi bir hasar veya veri kaybından sadece siz sorumlu olacaksınızdır. UPL, hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir ürün veya hizmet, ya da hizmet aracılığıyla yapılan herhangi bir ticari işlemle ilgili hiçbir garanti vermez. UPL mail'den veya hizmet aracılığıyla aldığınız sözlü veya yazılı hiçbir bildirim veya bilgi burada açıkça belirtilmeyen hiçbir garantiyi teşkil etmez. UPL, herhangi bir hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağı konusunda hiçbir garanti vermez.

 • UPL, web sitesi ve/veya web sitesindeki içerik ile ilgili olarak doğruluk, güvenilirlik, tamamlık, hatasızlık, işlevsellik, performans, süreklilik, vaktindelik veya aksi, belirli bir amaca uygunluk ve/veya ihlal etmeme durumu bakımından, web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımı, kullanımından doğacak sonuçlar veya bunların kullanılamaması veya bunlara erişim sağlanamaması konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermez veya bunlara ilişkin hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmaz. Ayrıca, bu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi veya veri, hatalar ve/veya yazım yanlışları içerebilir. UPL, web sitesinin veya işlevlerinin kesintiye uğramayacağı veya herhangi bir hata veya kusur içermeyeceği ya da bu bilgilerin Kullanıcının herhangi bir kullanım amacını veya gereksinimini karşılayacağı konusunda garanti vermez.

 • Kullanıcı, web sitesinde bulunan bilgilerin, verilerin veya herhangi bir içeriğin, doğruluk, güvenilirlik, performans, tamamlık, kapsamlılık, hatasızlık, işlevsellik, süreklilik, vaktindelik bakımından, kullanımına veya söz konusu kullanımın sonuçlarına ilişkin tüm riski üzerine alır.

 • UPL, bu web sitesinde yer alan bu tür verilerin, bilgilerin veya materyallerin aktarılmasıyla ilgili olarak yapılan mevcut veya gelecekteki herhangi bir hataya veya ihmale ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

 • Kullanıcı, bu web sitesindeki herhangi bir bilgi veya veriye duyduğu herhangi bir güvenin zararlı etkileri veya sonuçlarına dayanarak herhangi bir talepte bulunma hakkından feragat eder.

 • Web sitesinden herhangi bir bilgiye veya veriye erişim sağlamakta olan veya sağlamış olan herhangi bir kişi, aldığı bilgiler üzerindeki yasal veya diğer tüm mülkiyet haklarının UPL’nin özel mülkiyetinde kalacağını kabul ve beyan eder. Web sitesinde yer alan bu tür bilgilerin, değerlendirme amacıyla veya başka bir amaçla çoğaltılması, yeniden dağıtılması veya aktarılması kesinlikle yasaktır ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasalarını ihlal eder.

 • UPL, hangi nedenle olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak, bu web sitesi üzerinden erişim sağlanan verilerin veya materyallerin kullanımından veya bu siteye yetkisiz erişimden doğan herhangi bir hak talebi veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. UPL, kendi takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın, bu sorumluluk reddi üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapabilir ve bu belgede yer alan herhangi bir hükmü değiştirebilir.

  8.a. Hizmet kullanım şartlarının değiştirilmesi: UPL, hizmet hüküm ve şartları üzerinde değişiklik yapabilir ve yapması durumunda, sizi bu değişikliklerden haberdar edecektir. UPL, kendi takdirine bağlı olarak, muhtelif zamanlarda, size, hizmete ilişkin çeşitli özellikler ve olanaklar sunabilir. Bununla birlikte, UPL, önceden bildirimde bulunmaksızın, hizmete ilişkin bu özellikleri ve olanakları sunmayı dilediği zaman durdurma hakkını saklı tutar.

 • Kayıt verileri: Hizmet karşılığında, UPL’ye, güncel, eksiksiz ve doğru kayıt bilgilerini (”kayıt verileri”) hizmetin gerektirdiği şekilde göndermeyi ve bu bilgileri güncel, eksiksiz ve doğru tutmak için gerektiği şekilde korumayı ve güncellemeyi kabul edersiniz.

 • Kişisel kullanım ve güvenlik: Hizmeti kullanma hakkınızın size özel olduğunu kabul edersiniz. UPL’nin açık izni olmaksızın, hizmeti yeniden satmamayı veya herhangi bir ticari amaçla kullanmamayı kabul edersiniz. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumamaktan tamamen siz sorumlusunuzdur. Hesabınızın, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü kullanımından tamamen siz sorumlusunuzdur.

 • Tazmin: UPL’yi, çalışanlarını, yöneticilerini, görevlilerini, temsilcilerini ve onların haleflerini ve vekillerini, iftira, hakaret, gizlilik veya reklam haklarının ihlali, hizmetlerin diğer aboneler tarafından kaybı ve fikri mülkiyet haklarının veya diğer hakların ihlaline ilişkin her türlü iddia da dahil olmak üzere, hesabınızın kullanımına dayalı hak taleplerinden kaynaklanan veya doğan, avukat ücretleri de dahil, her türlü sorumluluğa, hasara, kayba, masrafa ve harcamaya karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz.

 • UPL, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, hizmetlere ve ilgili hizmetlere veya bu hizmetlerin herhangi bir bölümüne erişiminizi sona erdirme hakkını saklı tutar.

  • Hakkınızda, kişisel olarak tanımlanabilir olan şu bilgileri toplayabiliriz:

  • - Ad

  • - E-posta Adresi

  • - Alan / Posta Kodu

  • - Demografik profil (örn. yaşınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, eğitim durumunuz ve sahip olduğunuz dayanıklı tüketim malları)

  • - İlgi alanları (örn. haberler, spor, seyahat vs.)

  • - Finansal Bilgiler (örn. hesap veya kredi kartı numaraları)

  • - Web sitelerimizdeki özellikler hakkındaki görüşler

  • Söz konusu bilgiler geçerli UPL Gizlilik Politikası uyarınca UPL tarafından muhafaza edilecektir.

 • Yasaların Uygulanabilirliği: Bu web sitesinin kullanımı veya web sitesine erişim ile bağlantılı veya ilgili herhangi bir hususa ilişkin olarak bir mahkemede UPL aleyhinde herhangi bir yasal işlem veya takibat ile ilgili olarak, bu web sitesine erişim sağlayan söz konusu kişi, geri dönülemez bir şekilde, TÜRKİYE CUMHURİYETİ mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir ve yetki sahasına dayanarak veya takibatın uygun olmayan bir mahkemede başlatıldığı gerekçesiyle söz konusu takibata herhangi bir itirazdan feragat eder. Yukarıda bahsedilen söz konusu takibatta geçerli kanunlar, TÜRKİYE CUMHURİYETİ kanunları olacaktır.

 • Ticari Marka Bildirimi: UPL ve web sitesinde belirtilen markalarının ve yasal iştiraklerinin tamamı, UPL’nin ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır. Buna ilişkin yasal veya başka biçimdeki tüm haklar tamamen UPL’nin elindedir. Yukarıdakilerin herhangi bir şekilde ihlali, TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasalarına ve uluslararası anlaşmalara göre bir suç teşkil eder.

 • Telif Hakkı Bildirimi: Bu web sitesinde aksi belirtilmekçe, bu web sitesindeki içeriğe ilişkin Telif Hakları UPL’ye aittir. Tüm haklar saklıdır. Metin, grafikler ve html kodu da dahil olmak üzere, bu web sitesinde yer alan bilgilerin hiçbir kısmı, UPL’nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya aktarılamaz.

 • Ayrıca, Kullanıcı web sitesini şu amaçlarla kullanmamayı kabul eder:

  • - Yasadışı, zararlı, tehditkar, küfürlü, taciz edici, acı verici, iftira niteliği taşıyan, kaba, müstehcen, hakaret içeren, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret uyandıran veya ırk, etnik köken bakımından veya başka bir şekilde uygunsuz herhangi bir içeriği yüklemek, postalamak, e-posta ile göndermek, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak.

  • - Gayri reşit olanlara herhangi bir şekilde zarar vermek.

  • - Bir UPL yetkilisi, forum lideri, rehberi veya ev sahibi de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek ya da başka bir şekilde bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi yanlış beyan etmek.

  • - Hizmet aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için başlıklar uydurmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde manipüle etmek.

  • - Herhangi bir yasa çerçevesinde veya akdi veya güvene dayalı bir ilişki kapsamında erişilir kılma hakkınızın bulunmadığı herhangi bir içeriği (örn. istihdam ilişkileri veya gizlilik sözleşmelerinin bir parçası olarak öğrenilen veya paylaşılan şirket içi bilgiler, özel ve gizli bilgiler) yüklemek, postalamak, e-posta ile göndermek, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak.

  • - Herhangi bir tarafın herhangi bir patent hakkını, ticari marka hakkını, ticari sır hakkını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını (”haklar”) ihlal eden herhangi bir içeriği yüklemek, postalamak, e-posta ile göndermek, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak.

  • - Bu amaçla belirlenen alanlar (alışveriş odaları gibi) hariç olmak üzere, istenmeden verilen veya izinsiz herhangi bir reklam, promosyon malzemesi, “önemsiz posta”, “spam (istenmeyen posta)”, “zincirleme mektup”, “piramit şeması” veya diğer talep türlerini yüklemek, postalamak, e-posta ile göndermek, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak (lütfen spam politikamızın tamamını okuyun).

  • - Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, imha etmek veya sınırlandırmak amacıyla tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodlarını, dosyaları veya programları içeren herhangi bir materyali yüklemek, postalamak, e-posta ile göndermek, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak.

  • - Normal diyalog akışını kesintiye uğratmak, bir ekranın diğer hizmet Kullanıcılarının yazabildiklerinden daha hızlı bir şekilde “kaydırılmasına“ neden olmak veya başka bir şekilde diğer Kullanıcıların gerçek zamanlı iletişim kurma olanaklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hareket etmek.

  • - Hizmeti veya hizmete bağlı sunucuları veya ağları engellemek veya aksatmak ya da hizmete bağlı ağlara ilişkin herhangi bir koşula, prosedüre, politikaya veya yönetmeliğe uymamak.

  • - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir eyalet yasasını veya yerel, ulusal veya uluslararası yasayı, New York Menkul Kıymetler Borsası, Amerikan Menkul Kıymetler Borsası veya NASDAQ da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir ulusal veya diğer menkul kıymetler borsasının herhangi bir kuralını ve kanun hükmündeki herhangi bir yönetmeliği kasten veya kasıtsız olarak ihlal etmek

  • - Başka bir kimseyi “gizlice takip etmek” veya başka bir şekilde taciz etmek

  • - Diğer Kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri toplamak veya saklamak.

 • Uluslararası kullanıma ilişkin özel uyarılar:

  İnternetin küresel yapısını kabul eden Kullanıcı, çevrimiçi davranış ve uygun içerikle ilgili tüm yerel kurallara uymayı kabul eder. Özellikle, Kullanıcı, ikamet ettiği ülkeden ihraç edilen teknik verilerin aktarılması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul eder.

 • Hizmete dahil edilmek üzere sunulan veya erişime açılan içerik.

 • UPL, Kullanıcının hizmete dahil edilmek üzere sunduğu veya erişime açtığı içeriğin mülkiyeti konusunda hak talebinde bulunmaz. Bununla birlikte, Kullanıcı, hizmetin kamuya açık alanlara dahil edilmesi amacıyla sunduğu veya erişime açtığı içerik ile ilgili olarak, UPL’ye, aşağıdaki dünya çapında, telifsiz ve özel olmayan lisansları uygun olduğu gibi verir:

  - Kullanıcının, UPL gruplarının kamuya açık alanlarına dahil edilmesi amacıyla sunduğu veya erişime açtığı içerik ile ilgili olarak, sadece içeriğin sunulduğu veya erişime açıldığı belirli bir UPL grubuna sağlamak ve onları desteklemek amacıyla söz konusu içeriği kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, halka açık olarak ifa etme ve halka açık olarak gösterme lisansı. Bu lisans, sadece, söz konusu içeriği hizmete dahil etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğiniz sürece geçerlidir ve söz konusu içerik tarafınızdan veya UPL tarafından hizmetten kaldırıldığı zaman sona erer.

 • Hizmet üzerinde yapılan değişiklikler

  UPL, herhangi bir zaman ve muhtelif zamanlarda, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, web sitesindeki hizmeti veya içeriği (veya herhangi bir bölümünü) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, UPL’nin, hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.

 • Fesih

  • Kullanıcı, UPL’nin, belirli koşullar altında ve önceden bildirimde bulunmaksızın, söz konusu Kullanıcı UPL hesabını, herhangi bir ilişkili e-posta adresini ve hizmete erişimini derhal feshedebileceğini kabul eder. Söz konusu feshin nedeni şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • (a) Hizmet Kullanım Şartları’nın veya buna dahil edilen diğer anlaşmalarının veya yönergelerin ihlali,

  • (b) emniyet veya diğer devlet kurumlarının talepleri,

  • (c) tarafınızdan yapılan bir talep (kendi kendine başlatılan hesap silme işlemleri),

  • (d) hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) durdurma veya hizmet üzerinde zorunlu değişiklik yapma,

  • (e) beklenmeyen teknik sorunlar veya güvenlik sorunları,

  • (f) uzun süre işlem yapmama.

  • UPL hesabınızın feshi şunları kapsar:

  • (a) UPL posta, gruplar, mesajlaşma, sohbet, alanlar, açık artırmalar, mesaj panoları, tebrikler, uyarılar ve oyunlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmet kapsamındaki tüm tekliflere erişimin kaldırılması;

  • (b) Şifrenizin ve hesabınız ile ilişkili veya hesabınızdaki (veya herhangi bir bölümündeki) ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve içeriğin silinmesi,

  • (c) Hizmetin bundan sonra kullanımının yasaklanması. Ayrıca, gerekçeli olarak yapılan tüm fesihlerin UPL’nin kendi takdirine bağlı olduğunu ve UPL’nin, hesabınızın, herhangi bir ilişkili e-posta adresinin veya hizmete erişimin sona ermesinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  • Bu kullanım şartları, Kullanıcı ile UPL arasında yasal bir sözleşme teşkil eder. Kullanıcı, hizmetlere erişim sağlamak ve bu hizmetleri kullanmak için bu kullanım şartlarında yer alan tüm hükümleri, koşulları ve bildirimleri değişiklik olmaksızın kabul etmelidir. Kullanıcı, bu kullanım şartlarını tümüyle kabul etmezse, hizmetlere erişim sağlayamayabilir.

 • Bu kullanım şartlarının değiştirilmesi :

  UPL, zaman zaman, söz konusu web sitesi hizmetlerinin hükümlerini, koşullarını ve bildirimlerini, hizmetlerdeki değişiklikleri, hizmetleri etkileyen yasalardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde veya UPL’nin bu değişiklikleri yapma hakkını saklı tuttuğu ve Kullanıcının bu hükümleri, koşulları ve bildirimleri düzenli olarak gözden geçirmekle sorumlu olduğu diğer haklı sebeplerden dolayı güncellemek veya değiştirmek isteyebilir. Bu tür herhangi bir değişiklikten sonra söz konusu web sitesi hizmetlerine erişim sağlamaya veya bu hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği onayladığınız anlamına gelir. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, söz konusu web sitesi hizmetlerini değiştiren veya iyileştiren tüm yeni özellikler, zaman zaman değiştirildiği şekliyle, kullanım şartlarına tabi olacaktır.

 • Gizlilik ve Kişisel Bilgiler

  Söz konusu Kullanıcının, bir hesap oluşturmak için söz konusu web sitesinde bir hesabının olması gerekmektedir; Kullanıcı, kendisi hakkında bilgi vermeli ve gerektiğinde bu bilgileri güncel tutmak için yenilemelidir. UPL, kişisel bilgilerinizi sadece söz konusu Kullanıcı hesabının şartlarına uygun olarak kullanacağını kabul eder. Söz konusu Kullanıcı, Kullanıcı şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Söz konusu Kullanıcı, ayrıca, hesabında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu tutulur ve hesabının herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımından UPL’yi derhal haberdar etmeyi kabul eder. UPL, söz konusu Kullanıcının, yetkili olmayan herhangi bir kişinin söz konusu Kullanıcının hesabını veya şifresini kullanması sonucunda uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

 • Yasadışı veya Yasaklanan Kullanım:

  Söz konusu Kullanıcı, söz konusu web sitesinin bir kullanım şartı olarak, söz konusu web sitesini, yasadışı veya bu kullanım şartlarına aykırı herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul eder. Söz konusu Kullanıcı, söz konusu web sitesini, .net pasaport hizmetlerine zarar verecek, devre dışı bırakacak, kapasitesini zorlayacak veya olumsuz yönde etkileyecek veya başka herhangi bir tarafın bunları kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını engelleyecek şekilde kullanamaz. Söz konusu Kullanıcı, söz konusu web sitesi hesabına veya söz konusu web sitesi ile ilişkili bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz bir şekilde erişim sağlamaya çalışamaz. Söz konusu Kullanıcı, söz konusu web sitesi aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyali veya bilgiyi edinemez veya bunları elde etmeye çalışamaz.