X

Enquire Now

 • Η Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέρος της UPL) γνωρίζει ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών από τη χρήση του ιστοτόπου μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γι’ αυτό λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχετε σε εμάς αντιμετωπίζονται με τον σεβασμό και την ασφάλεια που τους αξίζει.

 • Συλλογή Δεδομένων

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου μας, εκτός αν είναι απαραίτητο και κατόπιν αιτήματός σας για να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αποθηκεύουμε δεδομένα στους διακομιστές μας για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου που έχετε, τον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε από τον ιστότοπό μας και τη διεύθυνση IP σας. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε για αυτό τον σκοπό. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από καιρό σε καιρό για λόγους στατιστικής, αλλά διατηρούμε την ανωνυμία κάθε μεμονωμένου χρήστη, έτσι ώστε κάθε άτομο να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί. Σε περιπτώσεις όπου προσωπικά δεδομένα παρέχονται σε τρίτους προκειμένου να σας παρασχεθούν πληροφορίες για τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες μας που έχετε ζητήσει ή για άλλους σκοπούς που έχετε εγκρίνει, βασιζόμαστε σε τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι ακολουθούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας δεδομένων. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του Ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους και γίνεται από την εταιρία μας Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέρος της UPL) (Ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Ριζαρείου 16, Τ.Κ.15233, τηλ: 210 55 78 777, Χαλάνδρι, Αττική - Ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: Irini.Tsiotra@upl-ltd.com

 • Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

  Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας τα παρέχετε μέσω της εγγραφής, της συμπλήρωσης εντύπων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πλαίσιο μιας παραγγελίας για προϊόντα ή υπηρεσίες, ερωτήσεων ή αιτημάτων σχετικά με υλικά που πρόκειται να παραγγείλετε και παρόμοιες καταστάσεις για τις οποίες έχετε επιλέξει να μας παρέχετε τις πληροφορίες. Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της παραμένουν στην εταιρεία και στους επεξεργαστές δεδομένων μας ή τους διακομιστές που ενεργούν για λογαριασμό μας και είναι υπόλογοι σε εμάς. Για παράδειγμα, το MailChimp είναι ένας από τους επεξεργαστές δεδομένων που χρησιμοποιούμε για τη συναινετική συλλογή προσωπικών δεδομένων (π.χ. μέσω εντύπων εγγραφής) και την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων (π.χ. στον λογαριασμό μας MailChimp) για την αποστολή καμπανιών μάρκετινγκ μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακών διαφημίσεων. Το MailChimp και οι υπο-επεξεργαστές του παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας για παράδειγμα στην ενεργή πρόληψη τυχόν κατάχρησης πληροφοριών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο υποστήριξη στην Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέρος της UPL) Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, τα οποία γενικά θα είναι τα ακόλουθα:

  - Oνομα

  - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  - Ταχυδρομικός Κώδικας

  - Δημογραφικό προφίλ (όπως ηλικία, φύλο, επάγγελμα, εκπαίδευση και διαρκή αγαθά που έχετε στην κατοχή σας)

  - Ενδιαφέροντα (όπως ειδήσεις, αθλητικά, ταξίδια και ούτω καθεξής)

  - Οικονομικές πληροφορίες (όπως αριθμοί λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών)

  - Απόψεις για τις παροχές στους ιστοτόπους μας

  Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν από εμάς ή τους αντιπροσώπους μας για χρήση από τρίτους σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός από παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν ή υποστηρίζουν, οι οποίοι μπορεί να είναι εταιρίες του ομίλου UPL, μέλη ή αντιπρόσωποι της UPL που ενεργούν υπό σύμβαση για λογαριασμό μας, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τη μητρική μας εταιρία UPL, για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία σε υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από τη δικαιοδοσία της χώρας στην οποία ζείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε πάντα ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε εκείνη τη χώρα εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τη διατήρηση της προστασίας των δεδομένων που είναι αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία ζείτε.

 • Σκοποί χρήσης

  Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας προμηθεύσουμε με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε, για ενημέρωση σχετικά με πληροφορίες από την UPL που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για εσωτερική μελέτη, για βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου, για προσαρμογή του περιεχομένου ή/και της διαρρύθμισης του ιστοτόπου στις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών, για ειδοποίηση χρηστών για ενημερώσεις του ιστοτόπου, για συγκέντρωση και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τους χρήστες μας και τις προτιμήσεις τους, για υποστήριξη στη διαχείριση εφαρμογών και στις προσπάθειες πρόσληψης της UPL ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Για τους παραπάνω σκοπούς δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται διά μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας.

 • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

  Eχετε κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιώματα:
  1. Tο δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά μας, εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να είναι λανθασμένα ή μη επικαιροποιημένα. Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς στην επαγγελματική μας διεύθυνση, τα οποία αναφέρονται παρακάτω.
  2. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
  3. Δικαίωμα ακύρωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  4. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε δομημένη μορφή, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μια μηχανή για δικό σας σκοπό σε άλλο νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία.
  5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  6. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης εκ μέρους μας των προσωπικών σας πληροφοριών

 • Δικαίωμα ακύρωσης

  Eχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς ή να διαγραφούν τυχόν προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε στην κατοχή μας, τότε μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς στην επαγγελματική μας διεύθυνση, τα οποία αναφέρονται παρακάτω.Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Τέλος σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική Αρχή ιδίως ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). Εάν θέλετε να εξασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Info.hellas@upl-ltd.com

 • Διατήρηση δεδομένων

  Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή για την οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο (π.χ. σχετικά με εκκρεμή δίκη).

 • Χρήση των Cookies

  Σε ορισμένους ιστότοπους χρησιμοποιούνται τα αποκαλούμενα «Cookies» για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ατομικής σας χρήσης του ιστότοπου. Τα cookies είναι αναγνωριστικά που ο διακομιστής ιστού μας θα μπορούσε να στείλει στον υπολογιστή σας για να αναγνωρίσει τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί για αυτόματη αποδοχή αυτών των Cookies. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ενημερώνει πριν το Cookie αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

 • Ασφάλεια

  Η Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέρος της UPL) χρησιμοποιεί τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Κάθε προσωπικό δεδομένο που παρέχετε στην Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέλος της UPL) θα κρυπτογραφείται κατά τη διαμετακόμιση για να αποφευχθεί πιθανή κατάχρηση από τρίτους. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας ελέγχονται συνεχώς για να εξασφαλίζεται ότι όλα τα δεδομένα διατηρούνται πάντοτε ασφαλή. Τροποποίηση της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου μας Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν εδώ. Ωστόσο, εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ζητήσουμε εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας.

 • Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή διαδικτύου (webmaster) της Arysta LifeScience Eλλάς Α.Ε. (μέρος της UPL) για τυχόν προβλήματα, ερωτήσεις ή προτάσεις που μπορεί να έχετε. Η συνεχής ανάπτυξη του Διαδικτύου απαιτεί περιστασιακές προσαρμογές στη δήλωση απορρήτου μας, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές όταν κρίνεται απαραίτητο.

  Email: Info.hellas@upl-ltd.com

  ή γραπτώς στη διεύθυνση:

  Ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Ριζαρείου 16,

  Τ.Κ.15233, τηλ: 210 55 78 777,

  Χαλάνδρι, Αττική