X

Enquire Now

 • Spoločnosť UPL EUROPE LTD si je vedomá skutočnosti, že zabezpečenie vašich osobných údajov pri používaní našich webových stránok je dôležitou prioritou, preto ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Táto Politika ochrany osobných údajov uvádza opatrenia zabezpečenia, ktoré prijímame na zaistenie toho, že so všetkými vami poskytnutými údajmi sa narába pri dodržaní zabezpečenia, ktoré si vyžadujú.

 • Zhromažďovanie údajov

  Naše webové stránky môžete používať bez toho, aby boli zverejnené vaše osobné údaje. Na používanie našich stránok nie je potrebné, aby ste poskytli osobné údaje s výnimkou, keď to môže byť na potrebné na základe vašej požiadavky o poskytnutie výrobku alebo služby. Ak používate naše webové stránky, na našich serveroch ukladáme údaje na rôzne účely zabezpečenia. Môžu to byť údaje o názve vášho poskytovateľa internetových služieb, webových stránkach použitých na spojenie s našimi stránkami, webových stránkach navštívených prostredníctvom našich stránok a IP adrese. Tieto údaje by pravdepodobne mohli viesť k identifikácii vašej osoby, ale na to ich nepoužívame. Niekedy tieto údaje používame na štatistické účely, avšak dodržiavame anonymitu každého individuálneho používateľa, preto sa osoba identifikovať nedá. V prípadoch, keď sa osobné údaje poskytnú iným, aby vám poskytli informácie o ktoromkoľvek z našich výrobkov alebo služieb, o ktoré ste požiadali, alebo na iné účely, na ktoré máte oprávnenie, spoliehame sa na technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie dodržiavania platných nariadení o zabezpečení údajov.

 • Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

  Osobné údaje zhromažďujeme, len ak nám ich poskytnete pri registrácii, vypĺňaní formulárov alebo e-mailom pri objednávaní výrobkov alebo služieb, pri získavaní informácií alebo požiadavkách o objednaných materiáloch a v podobných situáciách, kedy sa rozhodnete, či nám tieto údaje poskytnete. Databáza a jej obsah zostáva v našej spoločnosti a je uložená u spracovateľov údajov alebo na serveroch používaných v našom záujme a na našu zodpovednosť. Napríklad spoločnosť MailChimp je jedným z našich spracovateľov údajov, ktorého využívame na zhromažďovanie osobných údajov na základe súhlasu (napr. prostredníctvom formulárov na registráciu), a ako aj na ukladanie takýchto údajov (napríklad v našom účte MailChimp) na účel zasielania e-mailových marketingových kampaní a on-line reklám. MailChimp spoločne so svojimi podriadenými spracovateľmi poskytuje rozhodujúce služby, ako je pomoc aktívne predchádzať akémukoľvek zneužitiu údajov, čím spoločnosti UPL Europe Ltd. poskytuje podporu.

  Vaše osobné údaje naša spoločnosť ani naši zástupcovia neposkytnú v žiadnej forme tretím stranám bez vášho súhlasu, a len v prípade, ak to vyplýva zo zákona. Nad používaním akýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, si ponecháme kontrolu a budeme za to zodpovední. Niektoré z týchto údajov môžu byť uložené alebo spracované počítačmi v inej súdnej právomoci, napr. v USA, kde môžu platiť iné zákony na ochranu údajov ako v mieste, kde žijete. V takýchto prípadoch vždy zaistíme zavedenie primeraných opatrení, ktoré od spracovávateľa údajov v danej krajine budú požadovať zabezpečenie ochrany údajov na rovnakej úrovni ako v krajine, kde žijete.

 • Účely použitia

  Údaje, ktoré zhromažďujeme, budú použité len na účel dodania požadovaných výrobkov alebo služieb alebo na iné účely, na ktoré ste dali svoj súhlas, s výnimkou prípadov, ak niečo iné požaduje zákon.

 • Právo na získanie prístupu a vykonanie opravy

  V prípade, ak si myslíte, že osobné údaje uložené v našom systéme sú neplatné alebo nesprávne, máte právo na ich preskúmanie, opravu a doplnenie; môžete to urobiť zaslaním e-mailu alebo napísaním na našu firemnú adresu; oba kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

 • Právo na zrušenie

  Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na používanie vašich osobných údajov. Ak chcete ukončiť doručovanie našich e-mailov alebo chcete, aby sme odstránili vaše osobné údaje, ktoré možno uchovávame, môžete to urobiť zaslaním e-mailu alebo napísaním na našu firemnú adresu; oba kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

 • Uchovávanie údajov

  Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na poskytnutie služby, ktorú požadujete alebo na ktorú ste dali svoj súhlas, okrem prípadov, keď niečo iné požaduje zákon (napr. v súvislosti s nerozhodnutým súdnym sporom).

 • Používanie súborov cookie

  V niektorých webových stránkach používame tzv. súbory cookie, aby sme zlepšili efektívnosť pri vašom individuálnom používaní webových stránok. Súbory cookie sú identifikátory, ktoré by náš webový server mohol poslať do vášho počítača, aby identifikoval počítač použitý počas trvania relácie. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby súbory cookie akceptovala automaticky. Okrem toho, ukladanie súborov cookie môžete deaktivovať alebo svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval pred tým, ako sa súbory cookie do vášho počítača uložia.

 • Zabezpečenie

  Spoločnosť UPL EUROPE LTD používa opatrenia technického a organizačného zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo získaním prístupu neoprávnenými osobami. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti UPL EUROPE LTD, budú pri prenose šifrované, aby nedošlo k ich zneužitiu tretími stranami. Naše postupy zabezpečenia sa neustále revidujú, aby sa vždy zaistila bezpečnosť a zabezpečenie všetkých údajov.

 • Kontakty

  V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo návrhov kontaktujte správcu webových stránok spoločnosti UPL EUROPE LTD. Z dôvodu neustáleho vývoja internetu je potrebné naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov občas upraviť, preto si ponechávame právo v prípade potreby urobiť zmeny.

  E-mailový kontakt: enquiry.sk@upl-ltd.com

  alebo môžete zaslať list na adrese

  UPL EUROPE LTD

  The Centre, 1st Floor

  Birchwood Park

  Warrington

  Cheshire

  Spojené kráľovstvo

  WA3 6YN