X

Enquire Now

ทีมผู้นำระดับโลก

Rajju Shroff

ได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลายว่าเป็น 'ราชาของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช' เขาเชื่อในการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Mr. Rajnikant Shroff

CMD of UPL

อ่านเพิ่มเติม
Sandra Shroff

เป็นผู้นำโครงการทางสังคมต่าง ๆ เธอเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมการดูแลของ UPL

Mrs. Sandra Shroff

Vice Chairman

อ่านเพิ่มเติม
Jaidev Shroff

ผู้นำ UPL เหนือกว่าแนวธุรกิจทั่วไปเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ บริษัท

Mr. Jaidev Shroff

Global CEO of the Group

อ่านเพิ่มเติม
Vikram Shroff

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศขององค์กรเขาเป็นผู้นำที่มีพลังที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่คนของเขา

Mr. Vikram Shroff

Executive Director

อ่านเพิ่มเติม

UPL Thailand Leadership Team