X

Enquire Now

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็น
ต้นแบบสำหรับการเติบโต
ในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม.

พันธกิจของเรา
คือการเปลี่ยนเกม
- เพื่อที่จะทำให้ทุก
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ยั่งยืนมากขึ้น

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

human-icon

คำนึงถึงความเป็นมนุษย์เสมอ

คำนึงถึงความเป็นมนุษย์เสมอ

OpenAg® จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน - เพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับทุกคน.

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

Impossible-icon

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

OpenAg® คือการคิดนอกกรอบ และนำเราไปไกลกว่าข้อจำกัดของเรา อย่ากลัวที่จะถามว่า "ทำไมเราไม่ทำล่ะ"

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

Win-icon

ชนะชนะชนะ

ชนะชนะชนะ

ด้วย OpenAg® เราให้บริการในสิ่งที่ใหญ่กว่า ที่ตัวเราทำได้ - กระบวนการที่ยั่งยืน ที่ทุกคนจะชนะไปด้วยกัน

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

team-icon

หนึ่งทีมหนึ่งเป้าหมาย

หนึ่งทีมหนึ่งเป้าหมาย

ทุกคนร่วมกันสำหรับ OpenAg®. รวมกันเป็นทีมเดียวสำหรับการเป้าหมายสูงสุด.

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

Agile-icon

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

OpenAg® นั้นรวดเร็ว เราผสมผสานพลัง ของความรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างจากกระบวนการทำงาน. โลกต้องการความรวมเร็วของเรา.

วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม

simple

ทำให้มันง่าย, ทำให้สนุก

ทำให้มันง่าย, ทำให้สนุก

OpenAg® นั้นสร้างให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย, เช่น รูปแบบนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทาย. และเราสามารถทำได้ทุกแห่ง, เรามีความสนุกสนานที่ได้ทำ.