X

Свържете се с нас

 • ЮПЛ България ЕООД е наясно, че сигурността на вашата лична информация при използването на нашия уебсайт е важен приоритет, поради което ние се отнасяме много сериозно към защитата на вашите лични данни. Тази Политика за поверителност очертава мерките за сигурност, които предприемаме, за да гарантираме, че всяка информация, която можете да предоставите, се третира с уважение и сигурност, които заслужава.

 • Събиране на данни

  Можете да използвате нашия уебсайт, без да разкривате личните си данни. От вас не се изисква да предоставяте лична информация като условие за използване на нашия сайт, освен ако е необходимо да ви предоставим продукт или услуга по ваше желание. Когато използвате нашия уебсайт, ние съхраняваме данни на нашите сървъри с различни цели за сигурност. Тези данни могат да включват името на вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, който сте използвали за връзка към нашия сайт, уебсайтовете, които посещавате от нашия сайт, и вашия IP-адрес. Тези данни може да доведат до вашата идентификация, но ние не ги използваме за това. Ние използваме данните от време на време за статистически цели, но поддържаме анонимността на всеки отделен потребител, така че лицето да не може да бъде идентифицирано. В случаите, когато лични данни се предоставят на други, за да ви предоставят информация за някой от нашите продукти или услуги, които сте поискали, или за други цели, които сте разрешили, ние разчитаме на технически и организационни средства, за да гарантираме, че приложимите разпоредби за сигурност на данните са спазени.

 • Събиране и обработка на лични данни

  Ние събираме лични данни само когато ни ги предоставите, чрез регистрация, попълване на формуляри или имейли, като част от поръчка за продукти или услуги, запитвания или заявки за поръчани материали и подобни ситуации, в които сте избрали да предоставите информацията на нас. Базата данни и нейното съдържание остават в компанията и се съхранява на нашите сървъри обработващи данни или сървъри, действащи от наше име и отговорни пред нас. Например MailChimp е един от нашите обработващи данни сървъри, използван за консенсусното събиране на лични данни (например чрез формуляри за регистрация) и съхранение на такива данни (например в нашия акаунт в MailChimp), за да изпраща маркетингови кампании по имейл и онлайн реклами. MailChimp, заедно със своите подпроцесори, предоставят критични услуги, като например да помагат активно да се предотврати злоупотреба с информация, като по този начин предоставя поддръжка на ЮПЛ България ЕООД.

  Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас или от нашите посредници за използване от трети страни под каквато и да е форма, освен ако не сме получили вашето съгласие или не сме задължени по закон. Ние ще запазим контрола и отговорността за използването на личните данни, които ни разкривате. Някои от тези данни могат да се съхраняват или обработват на компютри, намиращи се в други юрисдикции, като САЩ, чиито закони за защита на данните може да се различават от юрисдикцията, в която живеете. В такива случаи ние винаги ще гарантираме, че са налице подходящи защити, които да изискват от обработващия лични данни в тази държава да поддържа сигурността на данните, която е еквивалентни на тази, прилагана в държавата, в която живеете.

 • Цели на употреба

  Данните, които събираме, ще бъдат използвани само с цел да ви се предоставят заявените продукти или услуги или за други цели, за които сте дали съгласието си, освен ако законът не предвижда друго.

 • Право на достъп и корекция

  Имате право да преглеждате и изменяте всички лични данни, съхранявани в нашата система, ако смятате, че може да са остарели или неправилни, просто се свържете с нас или по имейл, или като пишете на нашия бизнес адрес, и двата посочени по-долу.

 • Право на отказ

  Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за използването на личните Ви данни. Ако желаете да спрете да получавате имейли от нас или искате да бъде изтрита каквато и да е лична информация, която може да съхраняваме, тогава можете да го направите, като се свържете с нас или по имейл, или като пишете на нашия бизнес адрес, и двата посочени по-долу.

 • Запазване на данни

  Ние съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим услуга, която сте поискали или за която сте дали съгласието си, освен когато законът предвижда друго (например във връзка с висящи съдебни спорове).

 • Използване на "бисквитки"

  В някои уебсайтове се използват така наречените „бисквитки“, за да подобрим ефективността на вашето индивидуално използване на уебсайта. „Бисквитките“ са идентификатори, които нашият уеб-сървър може да изпрати на вашия компютър, за да идентифицира използвания компютър по време на сесията. Повечето браузъри са настроени да приемат тези бисквитки автоматично. Освен това можете да деактивирате съхраняването на бисквитки или да настроите браузъра си, за да ви информира, преди бисквитката да се съхрани на вашия компютър.

 • Сигурност

  ЮПЛ Бългрария ЕООД използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити вашите данни от манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Всички лични данни, които се предоставят на ЮПЛ България ЕООД от вас, ще бъдат криптирани по време на прехвърлянето, за да се предотврати възможната злоупотреба от трети страни. Нашите процедури за сигурност се преразглеждат непрекъснато, за да се гарантира, че всички данни се съхраняват безопасно и сигурно по всяко време.

 • Контакти

  Моля, свържете се с уеб администратора на ЮПЛ България ЕООД за възникнали проблеми, въпроси или предложения. Постоянното развитие на интернет изисква от време на време корекции в нашата декларация за поверителност, поради което си запазваме правото да правим промени, когато сметнем за необходимо.

  Email: enquiry.bg@upl-ltd.com

  или пишете на:

  ЮПЛ България,

  София, ул.

  "Чипровци", 12