X

Свържете се с нас

Североизточна България

Мирослав Йорданов

miroslav.yordanov@upl-ltd.com

Мобилен телефон : 0883 777 475

Офис : 02 9434761

Южна България

Запрян Димитров

zapryan.dimitrov@upl-ltd.com

Мобилен телефон : 0888 080 623

Офис : 02 9434761

Централна Северна България

Георги Борисов

georgi.borisov@upl-ltd.com

Мобилен телефон : 0887 688 199

Офис : 02 9434761

Северозападна България

Цветан Трифонов

Tsvetan.Trifonov@upl-ltd.com

Мобилен телефон : 0885 980750

Офис : 02 9434761