X

Enquire Now

Nông nghiệp mở- Mở ra con đường đến mạng lưới nông nghiệp toàn cầu

Một mạng lưới nông nghiệp vững chắc đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm đầy đủ cho sự gia tăng dân số toàn cầu.

Không có giới hạn, không có rào cản

Trong câu chuyện của chúng tôi, tất cả đều chiến thắng

Câu chuyện này xoay quanh và bao gồm hành tinh này và dân số 7 tỷ người trên thế giới. Và dân số sẽ tăng lên 9 tỷ vào năm 2050 và sau đó là 11 tỷ trước khi kết thúc thế kỷ này.

Thách thức

11 tỷ người sẽ cần 33 tỷ bữa ăn trong 1 ngày

Những anh hùng thật sự trong câu truyện của chúng tôi

500 triệu nông dân đang đối mặt với những thách thức

Mở ra sự sáng tạo

Tạo sân chơi mới

Công nghệ khí hậu thông minh của UPL có thể thay đổi bộ mặt nông nghiệp trong bối cảnh môi trường gặp nhiều thách thức

Thị trường mở

Tương lai xanh

Chương trình 'Pasaporte Verde' của UPL đang tạo ra lợi nhuận và sản lượng cao hơn cho các nhà xuất khẩu Mỹ Latinh.

Cộng tác mở

1+1 = 40

Dự án chung của UPL và Croda đã thay đổi việc canh tác ca cao tốt hơn

Trái tim mở

Sự thay đổi của cộng đồng thông qua giáo dục

Trường Sandra Shroff Gnyan Dham' đang tác động tích cực đến cộng đồng ở Vapi, Ấn Độ như thế nào

Tiếp cận mở

Công nghệ chuyển đổi

Cách UPL tạo ra một mạng lưới với các đối tác để có thể chạm và chuyển đổi các phương thức canh tác trên một vùng địa lý rộng lớn.

Thông minh mở

Giải pháp dẫn dắt thông tin chi tiết

Cách thức UPL cung cấp các giải pháp toàn diện sau khi hiểu sâu sắc về nguyện vọng và thách thức hàng ngày của nông dân và khách hàng.

Làm thế nào để chúng ta nuôi sống thế giới khi thế giới ngày càng lớn hơn và tài nguyên của chúng ta trở nên khan hiếm hơn?

Mô hình mới

Một mô hình tập hợp tất cả những người chơi khác nhau trong hệ thống phân phối thực phẩm - từ nông dân đến nhà sản xuất thực phẩm đến siêu thị đến người tiêu dùng - với một mục đích mới

Câu truyện của chúng tôi là vai trò mới của chúng tôi

Chúng tôi đang tạo ra mạng lưới thay đổi cách suy nghĩ và hoạt động của toàn bộ ngành. Mở ra tất cả, với những ý tưởng mới, cách thức mới, câu trả lời mới.

Câu chuyện của chúng tôi là về việc thay đổi luật chơi. Và vượt xa ngoài điều đó.

Chúng tôi sẽ tạo ra tác động sâu rộng hơn đến xã hội, nơi nông nghiệp được coi trọng đúng mức, lương thực bền vững và nông dân phát triển và thịnh vượng

OpenAg® logo