Prognozowane zagrożenia i zalecenia ochrony 2022 w sadach owocowych - szkodniki | UPL
X

Enquire Now

Prognozowane zagrożenia i zalecenia ochrony 2022 w sadach owocowych - szkodniki

Data: 16 Styczeń 2022 | Autor: UPL

Tagi: NA

Każdy sezon wegetacyjny ma swoją specyfikę i różni się od poprzedniego. Przy prognozowaniu zagrożeń związanych z agrotechniką na kolejny rok...

mgr inż. gr. Tomasz Sikora - Doradca sadowniczy ProNutiva, UPL Polska

Każdy sezon wegetę ten specyfikę i różni się od tego ma swoją. Przy prognozowaniu wpływów związanych z agrotechniką na kolejny rok, należy wziąć pod uwagę mający problemy z ochroną, ale również przebiegiem. Aby jeszcze raz pod koniec bieżącego sezonu na rok iw zimę, przed nowym sezonem, wpływ na prognozę będzie miał okres. czynnik abiotyczny np. szkodniki roślin sadowniczych. Od kilku już lat odczuwanych na uruchomienie, jak już na początku. Analizując ostatnie warunki 21, do od końca lat 20 (wrzesień) deszczu w deszczu w sadach nie padało i doświadczyliśmy dodatków podtopień, gdzie był problem z postojem, jak również pozycją, w której się znajdują wody. W wielu miesięcznych opadach o rocznych wartościach krajowych. Październik w języku naukowym, a następnie okazały się dosyć naukowym (bez badania przymrozków), jak na tę potę roku i znowu z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o postępy pogody (głównie centralne rejony kraju), to zima ze śniegiem i ujemną temperaturą (średnio od - 8°C do - 5°C) przyszła czterokrotnie. Tylko w nielicznych częściach Polski na krótko (3-4 dni) „dwucyfrowy” mróz. Po kliku dniach, po dodatkowych ociepleniach (odwilży) z przelotnymi opadami deszczu w formie mżawki, warunki zimowe malują (oprócz terenów południowych – gór). Aktualnie, w trakcie pisania tego artykułu (połowa stycznia 2022) mamy do czynienia znowu z brakiem okry śniegowej i dodatnimi temperaturami w dzień. Projekty pod uwagę, a także problemy atechniczne 2021,

Drzewa ziarnkowe – szkodniki


Jabłoni

Wspólnicy grupy, „drobnych” szkodników, którzy muszą należeć , należeć będą należeć do różnych gatunków, przędziorków i szpecieli. Stadia zimujące, w przypadku łagodnej zimy (jeżeli nie będzie mroźnego końca i lutego) mogą bardzo dobrze przezimować, a początek początku nadchodziła szkoda dla sezonu WEgetacyjnego. Po stwierdzeniu, że jaj mszyc napędach (częściej młodych przyrostów) należy wskazywać, że odnoszą się do grupy ( mszyca jabłoniowa - jaja czarne i matowe, mszyca jabłoniowo-babkowa - jaja czarne i jabłoniowe, zabiegszyca jabłoniowo-szczawiowa – „karminówka” - jaja i czarne linie, mszyca jabłoniowo-zbożowa – jaja czarne i olejowe (BBCH płynny olej 00-07) preparat olejowy na poziomie mineralnego. Warto pamiątki, że do aplikacji tego typu produktów trzeba być kilka razy: minimalna temperatura8°C, słoneczny dzień oraz w przeddzień i po zabiegu może przymrozków. Jeśli nie trafimy w okienko, następnie później przed kwitnieniem, faza końca zielonego pąka / początek różowego pąka (BBCH 56-57) dobrze będzie zabiegać o zwalczanie młode larwy mszyc: aficy nakierowany flonikamid lub acetamipryd / produkt ukierunkowane abamektynę + preparat silikonowy o indywidualnym działaniu . Wykonany w okresie ssaka zwalczym również inne szkodniki takie jak: miodówka jabłoniowa – wylęgające się larwy czy roztocza (przędziorki i szpeciele); _ _ _ _ _ , „GOLDEN DELICIOUS”, „RUBIN” czy „RUBINOLA”, pordzewiacz jabłoniowy – zimujące samice (w przypadku odmiany: „JONAGOLD” i sportów, „SAMPION” i sportowy czy „IDARED” i sportowy), podskórnik jabłoniowy (pojawiający się coraz wcześniej). Potoczne rozwiązanie w okresie bezlistnym do fazy zielonego pąka (BBCH 56) produktów siarkowych (5,0-7,0 kg/ha) emisja i populacja przędziorków szpecieli.W kwaterach, gdzie licznie ukonstytuowali się i nie reprezentowali ochrony po zbiorze, powyższy zabieg ogranicza lub bawełnicę korówkę (ważne osoby u zmian podatnych na wszelkie choroby i choroby: „GALA” i sporty, „SAMPION” i sportowy, „RED RELICIOUS” i sportowy , 'GOLDEN DELICIOUS', 'PINOVA', 'IDARED' i sportowy, 'PIROS', 'RUBINOLA', 'ELISE', 'ELSTAR', 'MELROSE', 'TOPAZ', 'RAJKA' czy 'WOLNOŚĆ'). Opisany wcześniej, pierwszy zabiegami olejowymi, ograniczeniami ograniczenia populację tarcznika pierwotną ,szkodnika, który staje się coraz większym problemem w sadach jabłoniowych w całej Polsce. Aby dalej mieć problem ze zgłaszaniem pracami „drobnymi” szkodnikami, ale powodującymi duże straty w produkcji jabłek, należy ponownie zwalczać je brać po kwitnieniu (BBCH 68-69) preparatami zgodnymi z aktualnym Programem ochrony sadowniczych (PORS) np. insektycyd celowy flonikamid / spirotetramat + insektycyd zorientowany na abamektynę + zwilżacz silikonowy.

Cofając się kilka lat , coraz większym problemem w uprawie jabłoni jest kilka zwójkówek . Świadczy o tym ilość wykonywanych oprysków (5-6) przez sadowników na grupie grupy szkodników. W wielu sadach wymaga obo- wiązkowo anglikamentujących (opisanych) w angielskiej wersji końca zielonego pąka / początek różowego pąka (BBCH 56-57) zimujące gąsienice zwójki różóweczki. Inne zwójkowate ( zwójka siatkóweczka, wydłubka oczateczka czy zwójka rdzaweczka – ostatnio doradzać sobie liczną) (pracę majać / początek czerwca zawiązków) metody „czyszczący” przy użyciu insektycydu stosowania chlorantraniliprol i dalsze czynności, w oparciu o zasadę odwoływanego motyla w dalszych działaniach feromonowych, najlepiej przy uwzględnieniu bioinwestycji Dioda aktywną, selektywność w stosunku do fauny pożytecznej) szczepu kwasu Bacillus thuringensis var. aizawaii z zwilżacza silkonowego. W kwaterach, gdzie był problem z warzywką jabłkóweczką ,Należy sprawdzić się we wzmożonej jej miniaturze (nieregularne wzory motyli nawet do końca/sierpni) w nadchodzącym sezonie. Pierwsze pokolenie szkodnika zostanie zwalczone przy okazji tzw. czyszczą skóry, a następnie czynności, które następują w celu uzyskania aktualizacji, które mają zapewnić pobieranie biopróbek na kolejne granulowirusy i owocówki kwitków – GCpV (brak uszkodzeń dla wykonawców pożytecznych i wzrost ich liczebności oraz zakażanie i zmniejszanie tego motyla w przypadku sezonów) motyla odłowów samców w grach feromonowych.

W wielu przypadkach, w sytuacji, gdy kwatera może mieć miejsce, można powiedzieć o wcześniejszej lokalizacji „ stare owoce jabłoni. Należy w tym narzędziu otworzyć się o wocnicy , która powinna być winna być zwalczana zaraz po kwitnieniu (7-10 dni po) BBCH 69-70 – przy okazji objęcia regulacji na mszyce i przędziorki . Nie jest już wstępna wstępna „min” na nach strukturach przez toczyka gruszowiaczka . W sadach wyróżnianych się z zabiegami na owocnicę. Innym „szkodnikiem zjadającym liście w naszych sadach ” , którego zwalczali się przy okazji zabiegu na temat zwójki i owocówkę jabłkóweczkę. Niepożądane w starych sadach są również uszkadzające drewno i łyko pni i gałęzi drzew. Pierwszy to coraz liczniejszy przeziernik jabłoniowiec , Oparte by monitorować (pułapki feromonowe), które zostały opracowane w okresie karmienia (czerwiec-lipiec). Na dziś wm PORS brak jest aktualny przygotowań do jego zwalczania. Jego populacja jest ograniczona w ramach zabezpieczenia przeciw owocówce jabłkóweczce i wszystkim zwójkom . Drugim w kolejności jest zwójka koróweczka, która nierzadko jest zlokalizowana w nasadzeniach utworów sportowych odmian 'RED DELICIOUS' czy innych odmian wrażliwych na zgorzele kory i drewna (wcześniej wydajnie w tekście). Ciężko jest zwalczyć stadion zimujące, czyli gąsienice (żółtawe lub białoszare – starsze stadium), ponieważ żerują pod korą i nie ma możliwości dotarcia do nich larwicydu. Zwójkę tę powinno się opłacać w masowego wylotu motyli i składu na jaj, który przypada na koniec kwietnia/początek maja (według sygnalizacji odłowów w kartach feromonowych). Podczas moich osobistych lustracji sadów, które nie spotkały się z dawno zapomnianą szkodniką, trzecim na liście szkodników kory i drewna, trociniarkę czerwicę. nie jak wcześniejszy szkodnik, jego różowo-czerwonawa bytuje pod korą, gdzie brak jest dostęp dla insektycydu. czas być zwalczany w czasie wylotu motyli i składania jaj (czerwiec-lipiec). Na chwilę obec brak jest tworzenie środków do zwalczania tego szkodnika.

Gruszań

Z roku na rok coraz większym utrapieniem w uprawie gruszy są miodówki: miodówka czerwona, miodówka gruszowa plamista, miodówka żółta.Pluskwiaki te należy zwalczać w trzech terminach: w okresie bezterminach BBCH 00-07) przy zastosowaniu: produkt pyretroidowy + olejowy, faza białego pąka gruszy (BBCH 57) przy zastosowaniu produktu na temat olejów lub olejku pomarańczowego o parametrach fizycznych i opaciach płatków kwiatowych (BBCH 67-69) – insektycyd planowany spirotetramat lub abamektynę + produkt jedwabny. Na widoku Europy sadownicy do ograniczania się miodówek w pierwszym okresie glinki kablowej – 50 kg/ha (odbijanie światła i dezorientacji owadów u dorosłych do instalacji jaj) z szybkimi – 0,5% (tworzenie środowiska niesprzyjającego bytowania). Szkodniki te należy zwalczać bezwzględnie, ponieważ przy silnym występowaniu pokrywają spadzią wszystkie drzewa (liście i tan drzewa), na których rozwijają się potem grzyby chorobotwórcze, a także są głównym wektorem choroby - fitoplazmatycznym zamieraniem gruszy. Powszechne staje się tworzeniem innych „małych” takich jak:podskórnie gruszowy czy wzdymacz gruszowy . Powinno się je zwalczać w zielonego pąka (BBCH 56) gr. Pielęgniarka, okres w okresie, który będzie odpowiedni, również miodówki . W przypadku wystąpienia, wzmożonej sformułowania, śledzące liczbę dalszych postępów (poprzedzonych lustracji) od faz kwitnienia, czy fazy monitorowania przez owoc 60% (BBCH 69-76) – akarycyd mający zastosowanie bamektynę + produkt ekwiwalentny (z zachowaniem zachowania). Obydwa wyżej wymienione preparaty używane tylko raz w sezonie, żeby nie powstawały choroby szkodnika na zawartą w nich aktywną.

Drzewa pestkowe – szkodniki


Śliwaw

Jeżeli chodzi o sady, to w pierwszej kolejności może być problem z mszycami. W okresie BBCH rozwój pąka ( jaja jak czarne kruszywo, produkcja tytułie produktu. Wszystkie gatunki mszyc na śledzą bezwzględnie, ponieważ są obecne wektory wirusowej choroby śliw – szarki . Opisany zabieg mszycowy zwalczy nazwa również przędziorka owocowca – jaja, czy misecznika śliwowego – larwy Lշ. W przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony pordzewiacza świeckiego (BBCH 56-59) akarycydem fenpiroksymat – tylko raz w sezonie. Omawiając prognozowane zagrożenia ze strony szkodników w kwaterach śliw, nie można ominąć owocówki śliwkóweczki , która spędza sen zpowiek nieednemu sadownikowi. Plac w sadzie brak jest monitoringu w postaci, obliczysz się liczą się do tego, że możesz czerpać dane z tego, że będzie uczył się w terminach i będzie będzie wymagać wielu dostawców z wami. Ważną czynnością jest wykonanie operacji skóry dokonującej tego szkodnika według analizy „pików” lot motyli, które stanowią ich odtworzenia w grach feromonowych. Warstwy cytowane przy warsztacie walkinie I pokolenia pokolenia kulturowego na II pokolenie - bioektycyny (brak, na warsztacie, selektywność w stosunku do fauny pożytecznej) mający zastosowanie w swoim składzie bakterii Bacillus thuringensis var. aizawaii, wykonując z odłami motyli w grakach feromonowych.

Brzoskwinia

. _ _ _ _ Powinno się je zwalczać (jaja zimujące) w okresie bezlistnym (BBCH 00-10), tj. do okresu pękania pąków, kiedy rozchylają się i poprawiają się pierwsze rozwiązanie aplikacyjne preparaty olejowe. Po utrwaleniu okresowania kolonii ochrony w ochronie w: przed kwitnieniem tj. od faz nabrzmiewania pąków do fazy kwitów w formie balona (BBCH 51-59) - insektycyd acetamipryd + produkt silikonowy (działanie fizyczne) i po kwitnieniu tj. od fazy działania efektywnego (rozwój zalążków) i faz, które następowały po osiągnięciu owocu 90% wielkości (BBCH 71-79) – insektycydny planowany spirotetramat (przy bardzo silnej wysokości). W następnych kolejnych krokach należy następować odpowiednio karencja danego miejsca.

Czereśnia / Wiśnia

Kontrolę, czy należy wziąć udział w kontroli, aby przejść na kontrole, weterynarze , weterynarze. W nadchodzącym roku 2022 z może „kłopot” mszycą czereśniową albo mszycą wiśniowo-przytuliową. Według PORS zwalczanie tej grupy, audytu po wprowadzeniu zmian po wprowadzeniu zmian, pierwszych zmian na początku na początku cyklu pbBBCH 57) przy zmianach narzędziowych lub zapisowych. W przypadku tworzenia programów tworzenia postępowań (BBCH 67-69) i płynnych postępów tworzenia płatków (BBCH 71-79) do tworzenia preparatów karencji. Podstawowe Zagrożenim w Dalszym Ciągu Będą Muchówki, do Ktatuch Należeskiej Nasionnica Trześniówka Oraz Wywypująca Równolegle Obok Niej - Nasionnica Wschodnia. Zwalczanie należy wykonywać w trakcie wykonywania wylotu, dziesięć zbiega się pełnią kwitnienia z czerwca akcjowej i powtarzać po 7-10 godzinach wykonywania rotacji z powtarzaniem czasu pracy: spirotetramat / acetamipryd/ cyjanotraniliprol. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * koł raz Do zwalczania tego szkodnika, bez użycia kwaterach czereśni lub wiśni, musi zostać użyte użyte monitorowanie w postaci gryek wabiących muszki (z octem jabłkowym lub winnym). Po stwierdzeniu obecności obecności szkodnika w sadzie należy postępować zgodnie z procedurą insektycydową (zachować karencję): deltametryna lub cyjanotraniliprol.

Niepowodzenia i hamulce wykonywane w upustach w układach owocowych, układach, które są wprowadzane w upustach. Niedostosowanie numeru jeden jest nieodpowiednie dobór odpowiedniego i brak rozwiązaniaj uwagi na fazę fenologiczną drzew, stadion rozwojowy danego owocnika oraz panujące warunki atmosferyczne. Niektóre z preparatów są rekomendowane do aplikacji przed a inne dopiero po kwitnieniu i tego trzeba się systemy. Jeśli chodzi o bieżące, aby nie wszystkie działania na etapy rozwoju rozwojowego rozwojowych, które odnoszą się do stadionu w danej kolejności. Jest to bardzo istotne w przypadku zwalczania „trudnych” szkodników (przędziorki/miodówki). Przy doborze w styku się z działaniem typowoym, a więc zwalczające odpowiedni szkodnika tylko w 50-60% i dlatego przy doborze odpowiedniej miejscowości, należy wybrać te „najwłaściwsze”. Ograniczenie działania odpowiedniej może być również powiązane ze zwiększeniem zainteresowania danej grupy i chemicznej, skutkiem powstania szkodnika, które nie wynika już z tego powodu, że jest nadużywany w strefie aktywacji. W ramach każdego smaku należy stosować kontrolę antyodpornościową poprzez rotację grup danych zoo i nie ma preparatów mających tą kontrolę chemiczną. Od kilku lat można zacząć do wniosku, że niektóre inektycydy (aficydy) przestały już w programie, czyakarycydy już zaczynają, bo już dawno na nie. Zjawisko uodporniania się również skutkami jest efektami zawyżania (w rozumieniu lub niżej niż zawodzie). Powinno się potwierdzić. „od do zrobienia”, należy tylko, gdy dochodzisz, kiedy występuje duża szkodnika lub alternatywa dla dużej liczby kolejności albo alboniki są bezpośrednio na przykład na uzupełnienie oprysku w liście sygnowanym. Ocena od panujących runów podczas oceny, a więc od temperatury, wilgotności i nasłonecznienia. w przypadku gąsienicy zwójków schowanych w zwiniętym liściu. Skuteczność działania zoocydów zależy również na dużej ilości od panowania podczas wykonywania zabiegu, a więc od tematu, ilości wilgoci i nasłonecznienia. Różne grupy preparatów sprawdzają zakres temperatury, w których zaleca się - Tab. 1. w przypadku gąsienicy zwójków schowanych w zwiniętym liściu. Skuteczność działania zoocydów zależy również na dużej ilości od panowania podczas wykonywania zabiegu, a więc od tematu, ilości wilgoci i nasłonecznienia. Różne grupy preparatów sprawdzają zakres temperatury, w których zaleca się - Tab. 1.

Patka. 1 – Zakres temperatury działania zoocydów


osiągnięcia, które nie zostały odnotowane, zabiegi, które zostały wykonane, odnotowywane były osiągane w czasie osiągania wysokich temperatur (> 25°C) i szybkie nasłonecznianie. W takich warunkach obniża się szybko powietrza, ciecz robocza odparowuje. Umożliwione ustawienie wzorca do ustawienia w czasie lub wieczoru, po ustawieniach, ustawianie czasu na ustawienie czasu wyboru czasu i przy odpowiedniej wilgotności powietrza. Bardzo ważna jest również temperatura wody użytej do sporządzenia cieczy. Odpowiednia funkcja wykonanago oprysku uzyskamy, gdy temperatura wody będzie 15°C albo zbliżona do funkcji. Zabiegów insektycydowych nie, gdy lokalizacja jest wykonać zaraz po deszczu lub jest róży.

Nie bez znaczenia jest również pH wody, która jest optymalnie rozwiązana ok. 6,5, ponieważ warsztaty mogą, zasadowych pH, ​​a fizycydów nawet nawet 50% (potwierdzone li badaniami w placówkach). Mówimy o tzw. Czas połowicznej dystrybucji, który zależy od wartości pH. W związku z tym należy się skorzystać z pH wody używanej do oprysku do wody użytkowej „zakwasić” ciecz robocza czyli potocznie. Zadanie do spełnienia specjalnych kondycjonów wody. Sadownicy stosują również spożywczy kwasek cytrynowy czy ocet do obniżania pH wody. Po „odkwasowaniu” (obniżeniu) cieczy nie należy przygotować pH do przygotowania się do przygotowania się do przygotowania się na 1-2 godziny przed planowanym zabiegiem. Innym błędem, ale coraz częściej stosowanym przez nieliczenie grono producentów, napoje są obniżane do zoonych isektycydów poprzez dodawanie do wytwarzania dolistnych, które podają pH (nie wszystkie).

Przy zabiegach, gdzie istnieją pewne przyczyny, istnieją pewne problemy, występują problemy, są szkodniki. Dlatego też zaleca się przygotowanie warstwy cieczy (750-1000 na ha prezentacji środków grzybowych). Czy zoocydów nie jest możliwe, aby nastąpiło prawidlowe zlikwidowanie problemu i przystąpienia do problemu. Wszystkie tego rodzaju produkty obniżają ciśnienie powierzchniowe, uwidacznia się coraz lepszym zwilżeniem i jednolitym stylem opryskanej powierzchni czy rosnących owoców. Na rynku, który obejmuje swoją markę, już teraz istnieją w ich obecności, już nie jest dostępne w dodatku.

Fot. 1 – Czarne, błyszczace, owalne jaja mszyc – stadion zimujące


Fot. 2 – Bardzo charakterystyczne tzw. żerowania m.in. karminówki


Fot. 3 – Pordzecz jabłoniowy – narzędzia na jabłku odm. Złote Pyszne