Pracownicy | UPL
X

Enquire Now

Zarząd

Adam Słowiński

Prezes Zarządu

mail: adam.slowinski@upl-ltd.com

Tomasz Stadnikiewicz

Dyrektor Sprzedaży

mail: tomasz.stadnikiewicz@upl-ltd.com

Monika Roguska Winn

Menadżer Zaopatrzenia i Logistyki

mail: monika.roguska@upl-ltd.com

Beata Kawka

Dyrektor Marketingu i Rozwoju

mail: beata.kawka@upl-ltd.com

Andrzej Jarosz

Menadżer ds. Rejestracji

mail: andrzej.jarosz@upl-ltd.com

Michał Barszczak

Dyrektor Finansowy

mail: michal.barszczak@upl-ltd.com

Dział Logistyki

Ewa Radecka-Pillich

Menadżer Logistyki

mobile: + 48 505 129 254

tel: + 48 22 434 00 90

mail: ewa.radecka-pillich@upl-ltd.com

Monika Sochan

Specjalista ds. Logistyki

mobile: + 48 606 245 423

tel: + 48 22 434 00 90

mail: monika.sochan@upl-ltd.com

Dział Sprzedaży

Grzegorz Podrażka

Z-ca Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów Kluczowych

mobile: + 48 505 129 256

mail: grzegorz.podrazka@upl-ltd.com

Piotr Pawlak

Z-ca Dyrektora Sprzedaży ds. Detalu

mobile: + 48 500 526 778

mail: piotr.pawlak@upl-ltd.com

Krzysztof Kur

Menadżer Analizy Biznesowej

mobile: + 48 510 056 589

tel: + 48 22 434 00 90

mail: krzysztof.kur@upl-ltd.com

Hanna Szulc

Menadżer Sprzedaży Produktów Nierolniczych

mobile: + 48 505 129 252

tel: + 48 22 434 00 90

mail: hanna.szulc@upl-ltd.com

Region południowo-zachodni

Dariusz Zieliński

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 055 374

mail: dariusz.zielinski@upl-ltd.com

Grzegorz Pawlak

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 668 629 993

mail: grzegorz.pawlak@upl-ltd.com

Jarosław Trytek

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 532 533 118

mail: jaroslaw.trytek@upl-ltd.com

Region północno-zachodni

Rafał Putinkowski

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 129 258

mail: rafal.putinkowski@upl-ltd.com

Marcin Króliczak

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 668 663 313

mail: marcin.kroliczak@upl-ltd.com

Benedykt Zabłocki

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 600 650 332

mail: benedykt.zablocki@upl-ltd.com

Region północno-wschodni

Wojciech Fabisiewicz

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 129 261

mail: wojciech.fabisiewicz@upl-ltd.com

Jerzy Wicha

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 129 262

mail: jerzy.wicha@upl-ltd.com

Dominik Karaś

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 668 631 782

mail: dominik.karas@upl-ltd.com

Region centralny

Krzysztof Joachim

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 129 290

mail: krzysztof.joachim@upl-ltd.com

Wojciech Binek

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 668 632 008

mail: wojciech.binek@upl-ltd.com

Region południowo-wschodni

Andrzej Segit

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

mobile: + 48 505 129 255

mail: andrzej.segit@upl-ltd.com

Bartłomiej Sobaszek

Przedstawiciel handlowy

mobile: + 48 668 632 653

mail: bartlomiej.sobaszek@upl-ltd.com

Dział Marketingu i Rozwoju

Anna Karbowniczek

Menadżer Marketingu Operacyjnego

mobile: + 48 505 129 700

mail: anna.karbowniczek@upl-ltd.com

Karolina Borowska

Menadżer Komunikacji i e-Marketingu

mobile: + 48 606 246 129

mail: karolina.borowska@upl-ltd.com

Krystian Rębisz

Menadżer Upraw Rolniczych i Regulatorów Wzrostu

mobile: + 48 727 505 701

mail: krystian.rebisz@upl-ltd.com

Arkadiusz Sławiński

Menadżer Upraw Ogrodniczych

mobile: + 48 517 951 182

mail: arkadiusz.slawinski@upl-ltd.com

Tomasz Sikora

Doradca ProNutiva

mobile: + 48 604 631 060

mail: tomasz.sikora@upl-ltd.com

Marta Rogowicz

Specjalista ds. Badań i Rozwoju

mobile: + 48 532 531 873

mail: marta.rogowicz@upl-ltd.com

Dział Rejestracji

Marzena Kacperska

Specjalista ds. Rejestracji

mobile: + 48 694 466 269

mail: marzena.kacperska@upl-ltd.com

Dział Finansowy

Małgorzata Juryniec

Samodzielna Księgowa

mobile: + 48 668 639 513

tel: + 48 22 434 00 90

mail: malgorzata.juryniec@upl-ltd.com

Paweł Dziubiński

Samodzielny Księgowy

mobile: +48 668 638 708

tel: +48 22 434 00 90

mail: pawel.dziubinski@upl-ltd.com

Małgorzata Janczarek

Asystentka księgowości

tel: + 48 22 434 00 90

mail: malgorzata.janczarek@upl-ltd.com

Sekretariat

Hanna Tworek

Sekretarka

mobile: +48 606 245 276

tel: + 48 22 434 00 90

mail: hanna.tworek@upl-ltd.com