Promocje | UPL
X

Enquire Now

Promocje

Pakiet Loop Current

WIOSENNY PAKIET HERBICYDOWY do 5HA

EKONOMICZNE, ROZSĄDNE ROZWIĄZANIE

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

Current 1 kg + Loop 500 g

Packshoty

Uprawa: Zboża

ZWALCZANE CHWASTY:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, wiechlina roczna, wyczyniec polny, rdest powojowaty, tasznik pospolity

KORZYŚCI Z PAKIETU:

 • kompleksowe działanie 4 substancji aktywnych: jodosulfuron metylowy, mezosulfuron metylowy, bensulfuron metylowy, metsulfuron metylowy - walka z odpornością chwastów
 • eliminacja najważniejszych chwastów dwuliściennych w jednym zabiegu powschodowym
 • zwalczanie miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych
 • zwiększona tolerancja na warunki pogodowe dzięki pobieraniu przez liście i korzenie oraz szybkiemu przemieszczaniu w roślinie
 • długie działanie chwastobójcze
 • GARTIS adiuwant Silwet Gold

O PRODUKTACH

LOOP

Selektywny herbicyd o działaniu układowym do stosowania nalistnego w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż. Zawiera dwie substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika (bensulfuron metylu i metsulfuron metylu). Środek jest pobierany przez liście i korzenie (dominuje pobieranie przez liście) i szybko przemieszcza się w roślinie

Efektem działania środka jest żółknięcie (chlorozy/odbarwienia) roślin wrażliwych, także deformacje liści. Następnie pojawiają się nekrozy i zamieranie roślin. Objawy są widoczne zwykle po 10-25 dniach od zastosowania w zależności od gatunku chwastów i warunków pogodowych (długotrwała susza może opóźnić działanie środka). W trakcie zamierania chwasty przestają konkurować z roślinami uprawnymi z powodu znacznego ograniczenia pobierania wody i składników mineralnych.

Pakiet Loop Current

Zakres stosowania:

Loop jest zarejestrowany do stosowania wiosną zarówno w zbożach ozimych (pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto) a także jarych (pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto, żyto)

Zarejestrowana dawka to 100 g/ha

Zalety środka:

 • Szerokie spektrum zwalczanych chwastów
 • Bardzo dobra skuteczność w zwalczaniu przytulii
 • Wyższa skuteczność w zwalczaniu przetaczników niż inne sulfonylomoczniki
 • Jako jedyny na rynku zawiera bensulfuron metylu
 • Łatwość stosowania w mieszaninach
 • Możliwość stosowania do liścia flagowego

Skuteczność [%] Loop w dawce 100 g/ha (zarejestrowana) i 75 g/ha w porównaniu

z mieszaniną tifensulfuronu metylu + tribenuronu metylu (w zarejestrowanej dawce)

Wyniki dotyczą średniej skuteczności z doświadczeń przeprowadzonych na terenie UE (2011-2013) Aplikacja wiosną – zestawienie obejmuje doświadczenia przeprowadzone w różnych gatunkach zbóż (ozime i jare)

Gatunek XANADU (100 g/ha) XANADU (75 g/ha) TFSM+TBN (dawka zarejestrowana) Liczba doświadczeń
Samosiewy rzepaku 96,6 94,5 96,6 5
Tasznik pospolity 98,9 96,4 95,2 8
Komosa biała 83,0 82,9 86,0 14
Dymnica pospolita 81,4 80,7 63,9 8
Przytulia czepna 90,5 85,6 78,3 40
Jasnota purpurowa 93,5 93,0 94,2 9
Rumianek pospolity 99,9 99,0 98,8 15
Maruna bezwonna 94,6 93,0 93,6 17
Niezapominajka polna 99,0 97,6 99,0 2
Mak polny 89,0 82,4 86,3 25
Rdest ptasi 76,5 66,3 71,8 10
Rdest powojowaty 91,3 89,1 90,6 15
Rdest plamisty 97,6 96,8 98,4 3
Starzec zwyczajny 92,5 85,0 85,0 2
Gorczyca polna 95,6 80,4 89,7 4
Gwiazdnica pospolita 97,2 96,1 96,5 33
Przetacznik bluszczykowy 89,1 83,2 79,1 26
Przetacznik perski 89,9 89,0 83,8 13
Fiołek polny 83,7 79,7 81,8 27
Kurzyślad polny 90,1 80,9 60,6 3
 • W porównaniu z mieszaniną TFSM + TBN zwraca uwagę wyższa skuteczność w zwalczaniu: dymnicy pospolitej, przytulii czepnej, starca zwyczajnego, gorczycy polnej, przetaczników i kurzyśladu polnego
 • Obniżenie dawki Loop o 25% pozwala uzyskać skuteczność podobną do dawki zarejestrowanej w przypadku większości gatunków badanych chwastów. Istotne obniżenie skuteczności odnotowano w przypadku: przytulii czepnej, maku polnego, rdestu ptasiego, starca zwyczajnego, gorczycy polnej, przetacznika bluszczykowego i kurzyśladu polnego

CURRENT

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne

jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.

Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i jest transportowany po całej roślinie. Widocznymi objawami działania środka są wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku

dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin.

Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści.

Skuteczności działania sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.

Pakiet Loop Current

Zakres stosowania:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,4 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku krzewienia od fazy gdy widoczne jest

pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy drugie kolanko co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 21-32)

Pszenica ozima durum, pszenica ozima orkisz

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,4 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej

zaawansowane w rozwoju.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku krzewienia od fazy gdy widoczne jest

pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy drugie kolanko co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 21-32)

Zwalczane chwasty:

(Tabela)

Dawka 0,2 kg/ha

Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity

Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska,

miotła zbożowa, przetacznik perski, wiechlina roczna

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, przytulia czepna, wyczyniec polny

Dawka 0,3 kg/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska,

miotła zbożowa, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna, wyczyniec polny

Chwasty średnioodporne: fiołek polny

Dawka 0,4 kg/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska,

miotła zbożowa, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna,

wyczyniec polny